Investointi

Yleishyödyllinen investointihanke parantaa alueen asukkaiden hyvinvointia, viihtyvyyttä ja palveluita. Tuella voidaan hankkia, rakentaa, korjata tai laajentaa yhteisötaloja tai hankkia yhteisiä koneita, laitteita ja kalustoa tai tehdä pienimuotoisia vesihuolto- tai tietoliikenneverkkotoimenpiteitä. Yleishyödyllistä investointihanketta voi hakea sekä Liiveristä että ELY:stä. Pääosin investointihankkeet haetaan ELY-keskuksesta.

Ely-keskuksen rahoittamat investointihankkeet

ELY-keskuksesta haettaessa yleishyödyllisen investoinnin julkinen tuki on 75 %, josta kuntarahan osuus on 20 %. Hakijan on itse haettava kuntaraha. ELY:stä haettavien investointien tulee toteuttaa Etelä-Pohjanmaan alueellista maaseudun kehittämissuunnitelmaa ja niiden valinnassa käytetään ELY-keskuksen asettamia valintakriteerejä

Liiverin rahoittamat investointihankkeet

Liiveri ei rahoita yleishyödyllisiä investointihankkeita toistaiseksi (linjaus 17.2.2018). Voit tiedustella tilanteen muuttumisesta Liiverin toimistolta.

Aiemmin Liiveri on rahoittanut yleishyödyllisiä investointihankkeita vain silloin, kun investointiin liittyy kehittämistä tai se on muuten Leader-tyyppinen eli uutuusarvoltaan merkittävä. Liiverin tuki oli 65 %. Erillistä kuntarahaa Liiveristä haettavaan investointihankkeeseen ei tarvittu. Liiveristä haettujen investointien tuli toteuttaa hankkeille asetut valintakriteerit

Talkootyö

Molemmissa vaihtoehdoissa yksityisestä rahoituksesta maksimissaan 100 % voi olla talkootyötä, mikäli suunnitelma talkootyöstä on esitetty hakemuksen yhteydessä. Talkootyön hinta on 15 €/ihmistyötunti ja 30 €/konetyötunti, ja se kohdennetaan hankkeelle talkootyöpäiväkirjan mukaan.

Haku 

Hankehaku tapahtuu ensisijaisesti sähköisen Hyrrä-järjestelmän kautta. Hakuaika on jatkuva.

Lisätietoja

Liiveristä saa apua hakee tukea sitten ELY-keskuksesta tai Liiveristä. Hankeasioissa neuvovat kyläasiamies Irma Kortesuo (050 551 0797) ja  suunnittelija Telle Lemetyinen (040 579 0615).

Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje