Liiveri

Seinäjoki Ilmajoki Jalasjärvi
Etusivu / Kylät

Kylät

Liiverin alueeseen kuuluu Ilmajoki, Jalasjärvi ja Seinäjoki, joissa on yhteensä 60 maaseutumaista kylää ja 15 asuinaluetta. Liiveri on kylien luottopakki, sillä lähes jokaiseen kylään on rahoitettu hankkeita. Lisäksi Liiverin kyläasiantuntija on sparrannut jo kymmenen vuotta kyliä ja kaupunginosia niiden kehittämisasioissa.

Kylien kehittäminen

Kylien kehittämisen taustalla on halu edistää asukkaiden aktiivisuutta sekä parantaa kylien viihtyisyyttä ja arjen turvallisuutta. Kylissä tehdään valtava määrä vapaaehtoistyötä, joka luo hyvinvointia ympäristöönsä. Kylätoiminta myös vahvistaa yhteisöllisyyttä ja juurruttaa asukkaita kotiseutuunsa. Liiverin palveluksessa on oma kyläasiantuntija, joka sparraa kyliä ja kaupunginosia niiden kehittämisasioissa.

Ota yhteyttä kyläasiantuntijaan, kun tarvitset:

  • neuvontaa hankkeen suunnittelussa ja rahoituksessa
  • apua kylän turvallisuussuunnitelman tekemiseen
  • apua kylätapahtuman suunnitteluun
  • neuvoja ja apua markkinointiin ja tiedotukseen
  • vinkkejä kylätalon käytön monipuolistamiseksi
  • innostusta yhdessä tekemiseeen

Rahoitusta kylien kehittämiseen ja investointeihin

Liiveri rahoittaa kylien kehittämis- ja investointihankkeita. Kahdenkymmenen vuoden aikana hankkeita on toteutettu lähes jokaisessa kylässä. Minkälaista kehittämistä teidän kylään tarvitaan?

Mitä teidän kylällä halutaan kehittää?

Eteläpohjalaiset Leader-ryhmät ovat hakeneet ELY-keskuksesta Älykäs kylä -yhteistyöhanketta. Tulevaisuuden kylät 2.0 -hankkeella pilotoidaan kylien tulevaisuutta kolmessa teemassa:

Kuvituskuva.

Energiakylät

Kuvituskuva.

Digitaalisten palvelujen kylät

Kuvituskuva.

Imagokylät

Energiakylät – Kylä voi tavoitella omavaraisuutta ja kestävyyttä esimerkiksi energiakartoitusten ja uusiutuvan energian kautta. Kylä voi kartoittaa ja hyödyntää uusiutuvan energian mahdollisuuksia, vähentää jätettä, vahvistaa kiertotaloutta ja kierrätystä, suosia paikallista tuotantoa ja testata uusia energiateknologioita. Kylä voi myös suunnitella kestävän kulutuksen koulutuksia ja yhteisöprojekteja.

Digitaalisten palvelujen kylät – Digitaalisuus tuo maailman jokaiseen kotiin. Kylä voi kehittää omia digitaalisia palvelujaan, hyödyntää terveys- ja hyvinvointipalveluja sähköisesti tai luoda yhteisöllisiä digitaalisia alustoja. Kylä voi myös edistää asukkaiden digitaalista osaamista ja yhdistää sitä arjen sujuvuuteen.

Imagokylät – Luodaan kylistä tarinoita, jotka kutsuvat ja inspiroivat. Kylä voi luoda vahvan brändin ja identiteetin, joka tekee kylästä houkuttelevan. Kylä voi muotoilla visuaalista identiteettiä, toteuttaa markkinointikampanjoita, järjestää yhteisöllisiä tapahtumia ja vahvistaa digitaalista näkyvyyttä.

Jokaiseen teemaan otetaan kuusi kylää tai kyläryhmää pilotoimaan uusia toimintamalleja. Ideoita viedään eteenpäin alan asiantuntijoiden avulla teemoittaisissa työpajoissa. Työpajat toteutetaan maakunnallisesti, ja tarvittaessa pidetään myös paikallisia työpajoja. Työpajat ja niiden asiantuntijapalvelut ovat hankkeeseen osallistuville maksuttomia, ja osa kehittämistoimenpiteistä voidaan tehdä hankkeen puitteissa. Kyläkohtaisiin hankintoihin ja kehittämistoimiin hankkeeseen osallistuvat kylät saavat korotettua hanketukea: kehittämiseen 90% tuki sekä investointeihin 80% tuki. 

Hankkeeseen osallistuvilta kyliltä edellytetään sitoutumista koko hankkeen ajaksi, vuoden 2025 loppuun saakka. Mukaan hankkeeseen pääsee täyttämällä lomakkeen maaliskuun 2024 aikana osoitteessa: https://bit.ly/TKkysely2024.

Kiinnostaako kylän kehittäminen? Haluatko kuulla lisää? Ole yhteydessä Anneen.

Tutustu alueen kyliin

Liiverin alueeseen kuuluu Ilmajoki, Jalasjärvi ja Seinäjoki, joissa on yhteensä 60 maaseutumaista kylää ja 15 asuinaluetta. Jokaisella kylällä ja paikallisyhteisöllä on oma identiteettinsä ja omat kehittämistarpeensa – lue lisää kylien esittelysivuilta! 

Juhlatalorekisteri auttaa tilojen vertailussa

Liiverin ylläpitämään juhlatalorekisteriin on koottu yli 40 vuokrattavaa tilaa Ilmajoen, Jalasjärven ja Seinäjoen alueilta. Löydä tarpeitasi vastaava tila nopeasti ja helposti!

Kyläasiantuntija Anne Palohuhta osallistuu mielellään esimerkiksi kokouksiinne. Soitellaan ja sovitaan!​

Ole yhteydessä Anneen!
Anne Palohuhta.

Anne Palohuhta

Hanketyöntekijä
050 551 0797

Minnan ja Mikan kakkoskoti maalla

Porilaiset Minna ja Mika ostivat Jalasjärveltä vapaa-ajan asunnon.

Uutisia kyliltä