Liiveri

Seinäjoki Ilmajoki Jalasjärvi

Koliini

Koliini

Koliini sijaitsee Nurmon entisen kuntakeskuksen ja Prisman kauppakeskuksen välittömässä läheisyydessä. Koliini on 200–300 taloutta ja lähes 700 asukasta käsittävä kylä, johon lasketaan kuuluvaksi myös Solanon alue.


Yhteisessä käytössä olevat tilat ja harrastusmahdollisuudet

Kylän kentällä onnistuu kesäaikaan jalkapallon ja pesäpallon peluu. Lentopalloilijoille varattu oma kenttä. Talvisin kenttä on luistelijoiden ilona. Kyläläisten pitkän ajan ponnistus on ollut koliinilaisten oma valaistu pururata, missä kesällä voidaan lenkkeillä ja talvisin hiihdellä.


Kylän tapahtumia

Kyläseura käynnistää uudelleen toimintaansa ja tämän myötä järjestetään erilaisia koko perheen tapahtumia, joista luonnollisesti toivotaan muodostuvan perinteitä.


Rakennuspaikkoja

Kylä on rakennettu 1960–70 -lukujen vaiheilla ja väestörakenne on viime vuosina kokenut sukupolven vaihdosta. Nuoria lapsiperheitä on muuttanut alueelle paljon. Myös uudisrakennusta on käynnistynyt vuonna 2014.


Kylän vahvuudet

Hyvä sijainti, alueen asunnoilla on kysyntää muun muassa isojen tonttien ansiosta. Turvallisuus, hyvät ja turvalliset koulutiet.


Kylän mahdollisuudet

Tulevaisuus nähdään valoisana, mutta alueen asukkaiden aktiivisuudella nähdään olevan suuri merkitys erilaisissa kehittämishankkeissa.


Erityispiirteitä

Koliini on Nurmon kunnan ensimmäisiä asemakaavan saaneita alueita.


Tärkeimmät kehittämiskohteet

Kylän viihtyvyyden lisääminen ja urheilualueiden kunnossapito.


Koliinin kyläseura ry

pj. Anne-Mari Mäki-Valkama, puh. 044 579 1676
anne-mari.maki-valkama@netikka.fi