Liiveri

Seinäjoki Ilmajoki Jalasjärvi

Lehtimäenkylä

Etusivu / Kylät / Kyläesittelyt / Lehtimäenkylä

Lehtimäenkylä

Lehtimäen kylä on voimakas ja edistyksellinen maatalouskylä, joka sijaitsee 20 kilometriä Seinäjoen keskustasta ja 12 km Peräseinäjoen kirkonkylältä. Seinäjoki virtaa kylän lounaispuolella, pohjoisessa on laaja luonnontilainen Karvasuo, kenties Seinäjoen arvokkain luontokohde. Kylässä on noin 30 taloutta ja 80 asukasta. Lehtimäki on kylän keskeisimmän mäen ja vanhan kievaritalon nimi, josta kylä on saanut nimensä. Kylän postinumero on 61120 Louko; netistä tietoja saa www.facebook.com/lehtimaenkylaseura, jonne päivitetään tietoja tarpeen mukaan. Äskettäin on ilmestynyt korkeatasoinen kyläkirja: Kuokanjälkiä Karvasuon laidalta!


Palvelut

Lähin kyläkoulu on Ala-Viitalassa kolmen kilometrin päässä, jonka yhteydessä on liikuntahalli, jääkiekkokaukalo ja valaistu kuntorata. Lapsille on koulukuljetus kotiportailta saakka. Yläaste ja lukio ovat Peräseinäjoen keskustassa. Kylää halkova seututie 694 on valaistu ja sen vieressä kylän kohdalla on kevyenliikenteen väylä. Kansalaisopiston lukuisiin piireihin on mahdollisuus osallistua, seurakunnallinen toiminta on vilkasta.


Alueen yhdistykset ja yhteisessä käytössä olevat tilat

Lehtimäen Kyläseura ja SLEY:n paikallisosasto. Seinäjoen seurakunnan aluevastuuryhmä. Lehtimäkeläiset ovat jäseninä Viitalan maamiesseurassa, maa- ja kotitalousnaisissa, Nuorisoseurassa ja Peräseinäjoki-seurassa. Eläkeliitolla on kylässä runsaasti jäseniä.


Rakennuspaikkoja

Alueen osayleiskaava on valmistumassa. Merkittyjä tontteja ja erinomaista rakennusmaata on saatavilla ja sitä voi kysyä yksityisiltä maanomistajilta. Siirtoviemäri ja runkovesijohto kulkevat kylän läpi.


Kylän vahvuudet ja erityispiirteet

Hyvät tieyhteydet ja kaupunkikeskuksen läheisyys. ’Ollaan lähellä, mutta ei jaloissa!’ Lounaassa virtaava Seinäjoki on monipuolinen virkistäytymisen kohde, joka tarjoaa mahdollisuudet kalastukseen ja kanoottiretkeilyyn. Muita kohteita on Jokilakia, Pitkärannanmäki, maisematie 694:n tienvarsiasutus, Maasilta, kaksoisrautatie, harjumaiset Loukas- ja Vasikkamäki. Karvasuolla ja sen reuna-alueilla on erinomaiset mahdollisuudet luontoretkeilyyn, marjastukseen ja metsästykseen. Kylämaisema koostuu laajoista peltoaukeista, jotka on mahdollistettu tilusjärjestelyn ansiosta. Tavanomaisten viljelyskasvien lisäksi viljellään sokerijuurikasta, kylässä on kaksi maatalousharjoittelutilaa ja Kumpulan tila on palkittu Maaseutukeskuksien Liiton kotipihakilvellä ja on mukana Maatilahallituksen julkaisussa Pihapiirien parhaat. Kylässä on valtakunnallista huomiota saaneita käsityön taitajia, tilusjärjestelyn ja altakasteluksi sovelletun säätösalaojituksen havaintokohteita.


Kylän tapahtumia

Kyläseura on järjestänyt asukkaiden toiveiden mukaisia toimintoja ja tapahtumia: tienvarsisiivoukset keväällä, kesäpyöräilyt, virkistyspäivän Kalajärvellä, retken, joulujuhlan Koivukaaressa. Talviriehassa hiihtokilpailun nuorisolle, nopeuslaskukilpailun, perhekuntien välisen tandemhiihdon ja makkaranpaistoa nuotiolla. Hartaushetket, lauluseurat, kinkerit yhteistyössä seurakunnan ja SLEY:n kanssa.


Kylän mahdollisuudet, uhat ja tulevaisuus

Perusmaatalouden kohdalla asiat ovat hyvin ja maataloudella on myös jatkuvuutta. Kylän autioitumisesta ei ole pelkoa, se sijaitsee maakuntakeskuksen kyljessä ja hyvien liikenneyhteyksien varrella. Monen alan ammattilaisia löytyy kylältä jokseenkin joka lähtöön! Parrasvaloihin on noussut pohjoislaidan Karvasuo, jonka tulevaisuudesta käydään laajamittaista keskustelua!


Lehtimäen Kyläseura ry

pj. Jorma Mäki-Jussila, puh. 050 326 4482