Liiveri

Seinäjoki Ilmajoki Jalasjärvi

Peräseinäjoen Luomankylä

Etusivu / Kylät / Kyläesittelyt / Peräseinäjoen Luomankylä

Peräseinäjoen Luomankylä

Luomankylän lähes 300 asukkaan kylä sijaitsee luonnon helmassa ja maaseudun rauhassa lähellä Peräseinäjoen keskustaa (3 kmVirroille päin). Luomantien vartta kaunistaa Luomanjoki, jonka toinen pää yhtyy Seinäjokeen ja toinen Kalajärven kanavaan. Luomankylästä on lyhyt matka ihastelemaan myös Kalajärveä, jonka pääsee kiertämään niin autoreittiä kuin padon reunaa pitkinkin vaikkapa polkupyörällä. Kalajärven kanavan vierustalla kulkevan Järvitien varressa sijaitsee Luomankylän laavu. Luomankylässä on paljon mökkiläisiä.


Yhteisessä käytössä olevat tilat ja harrastusmahdollisuudet

Lakkautetulla kyläkoululla järjestetään monipuolista toimintaa eri järjestöjen ja yhdistysten toimesta. Suosittuja ovat esimerkiksi kansalaisopiston piirit sekä musiikin harrastajien harjoitukset ja kokoontumiset. Myös Luomankylän omat yhdistykset eli Luomakylän maamiesseura, maamiesseuran naisjaosto sekä kylätoimikunta järjestävät koululla omia tapahtumiaan. Entisen koulun yhteydessä sijaitsee lasten leikkipaikka sekä urheilukenttä. Luomankoulun viikoittaiset ylläpitosiivoukset järjestetään kylän yhdistysten voimin.


Kylän tapahtumia

Vuoden tärkeimpänä tapahtumana on perinteisesti ollut kesäjuhlat ja pöytätanssit. Juhlia on tavattu järjestää vanhassa, nostalgisessa sekä kulttuurillisesti näyttävässä kylätalo Tapiolassa. Tapiolan tulipalon jälkeen ei kesäjuhlia ole muutamaan vuoteen järjestetty. Tulevaisuudessa kesäjuhlia saatetaan järjestää Luoman entisellä koululla. Muita tapahtumia ovat muun muassa perinteiset onkikisat, tienvarsisiivouskökkä sekä Kalajärven ympäripyöräily. Kylän yhdistyksillä on myös kokouksia ja illanistujaisia kyläläisten kesken.


Rakennuspaikkoja

Kylän yhdistykset ovat keränneet vapaista tonteista kartan. Lisäksi muutamia tyhjillään olevia myytäviä taloja saattaa kylältä löytyä ajoittain.


Alueella toimivat yhdistykset

Luomankylän kylätoimikunta, Luomankylän maamiesseura, Luomakylän maamiesseuran naisjaosto.


Kylän vahvuudet

Yksi kylän tärkeimpiä vahvuuksia on hyvä sijainti. Luomakylästä on lyhyt matka Peräseinäjoen keskustan palvelujen ääreen. Kalajärven läheisyys tuo maisemaan omaa kauneuttaan sekä mahdollistaa muun muassa veneilyn, kalastuksen, uimisen ja mökkeilyn. Muutenkin kylässä on hyvät mahdollisuudet luonnossa liikkumiseen. Kylän entinen koulu tarjoaa asukkaille harrastusmahdollisuuksia sekä mahdollistaa erilaisten tapahtumien ja juhlien järjestämisen. Kaiken kaikkiaan Luomankylä on rauhallista ja luonnonläheistä seutua niin iäkkäämmälle väestölle, lapsiperheille kuin mökkiläisillekin. Kyläläisten keski-ikä on viime aikoina laskenut kylään syntyneiden lasten ja kylään muuttaneiden lapsiperheiden ansiosta.


Kylän mahdollisuudet

Vapaiden tonttien ja uudisrakentamisen myötä kylän väkiluvun toivotaan jatkavan kasvuaan tulevaisuudessakin.


Tärkeimmät kehittämiskohteet

Tulevina vuosina tärkeimmät kehittämisen kohteet ovat maa- ja metsätalouden säilyminen, Luomanjoen rehevöitymisen estäminen, vapaiden talojen ja tonttien markkinointi sekä entisen kyläkoulun tuomien harrastusmahdollisuuksien säilyminen vähintäänkin ennallaan.


Vältettävät uhat

Uhkana koetaan joen rehevöityminen, mikäli joen ruoppausta, jokivarren siistimistä sekä oikeanlaista veden juoksutusta ei hoideta. Joki itsessään tuo maisemaan kauneutta ja luonnon läheisyyttä tarjoten muun muassa onginta-, veneily- ja uintimahdollisuudet. Joki olisikin tärkeä säilyttää siistinä ja elävänä.


Luomankylän kylätoimikunta ry


luomankylatoimikunta@gmail.com