Liiveri

Seinäjoki Ilmajoki Jalasjärvi

Saveenkylä

Etusivu / Kylät / Kyläesittelyt / Saveenkylä

Saveenkylä

Saveenkylä on rauhallinen ja ympäristöltään viehättävä kylä. Asukkaita kylässä on noin 140. Kylän läpi kulkee Hannukselantie ja asutus sijaitsee nauhamaisesti tien varrella. Saveenkylän alueeseen kuuluu osa Kalliosaloa, Luomanranta, Saha, Tuulia ja Pojanluoman lounaisosa. Kylän läpi virtaa Tuoresluoma. Saveenkylä on elinvoimainen kyläyhteisö. Saveenkylä sijaitsee noin kahden kilometrin päässä Ilmajoen keskustasta. Kaukaisimmasta talosta on keskustaan n. 10 kilometriä. Saveenkylän ja Pojanluoman maamiesseuroilla on yhteisiä tilaisuuksia.


Palvelut

Palvelut ovat keskittyneet Ilmajoen keskustaan. Kylässä ei ole koulua eikä kauppoja. Suurena etuna on se, että sunnuntaiposti jaetaan kylälle.


Yhteiset tilat ja harrastusmahdollisuudet

Kyläseuralla on vuokralla Paavontupa, jota kyläläiset voivat käyttää kokoontumis- ja harrastustilana. Ilmajoen monipuoliset harrastusmahdollisuudet ovat lähellä. Pururata ja Palonkylän koulun liikuntasalivuoro ovat kyläläisten käytettävissä.


Kylän tapahtumia

Perinteisiä tapahtumia kylällä ovat pääsiäsikokko, pikkujoulu ja kesätanssit.


Alueella toimivat yhdistykset

Kylässä toimivat seuraavat yhdistykset: Saveen Kyläseura, maa- ja kotitalousnaiset, maamiesseura, Saha-Saveen Diakoniapiiri sekä vesiosuuskunta.


Rakennuspaikkoja

Tietoja rakennuspaikoista voi tiedustella: Kari Viitala 0400 768 319.


Kylän vahvuudet

Kylän vahvuuksia ovat tiivis kyläyhteisö, elinvoimainen ja hoidettu sekä viljelty maaseutuympäristö ja Ilmajoen keskustan läheisyys. Kylään on myös muuttanut uusia, nuoria lapsiperheitä.


Kylän erityispiirteet

Kylän erityispiirteitä on mm. kylän nauhamainen asutus. Luomanrannalta löytyy myös merkittävä valkovuokkoesiintymä. Luoman varrella on luokiteltuja perinnemaisema-alueita ja pienvesien elinympäristöjä. Uhanalaisen liito-oravan asuinalueita tiedetään kylällä olevan useita.


Hyvät puolet yritystoiminnan kannalta

Saveenkylässä on tilaa toimia ja rakentaa. Kylällä on monipuolista yritystoimintaa. Ilmajoen keskustan läheisyys tukee yritystoimintaa ja asiakasyhteyksiä.


Tärkeimmät kehittämiskohteet

Tärkein kehityskohde kylässä on ehdottomasti Hannukselantien perusparannus. Tien huono kunto jarruttaa monella tavalla kylän kehittymistä ja antaa kylälle negatiivisen leiman.


Kylän mahdollisuudet

Kylällämme on hyvät kasvumahdollisuudet. Sopivat etäisyydet kunnan keskustaan, naapurikaupunkeihin Seinäjoelle ja Kurikkaan (25 km) sekä kantatien läheisyys helpottavat työmatkaliikennettä.


Saveen kyläseura ry

pj. Pentti Erkkonen
saveenkylaseura@gmail.com

Kylältä löytyy myös juhlatalo

Suunnitteletko juhlien tai tilaisuuden järjestämistä kylällä? Tutustu vuokrattavissa olevaan kylän juhlataloon.