Liiveri

Seinäjoki Ilmajoki Jalasjärvi
Etusivu / Liiveri

Liiveri

Kehittämisyhdistys Liiveri ry on Seinäjoen, Ilmajoen ja Jalasjärven alueen paikallinen kehittäjätaho, joka tekee yhteistyötä alueen asukkaiden, yritysten ja julkisorganisaatioiden kanssa. Pääosa Liiverin toimintaa on toimia paikallisena Leader-ryhmänä, tuoda esiin ja rahoittaa ruohonjuuritason tarpeita ja toivomuksia maaseudun kehittämiseksi. Liiveri on toiminut vuodesta 1997. 

Mitä on Leader?  

Leader on toimintaa, neuvontaa ja rahoitusta paikkakunnan parhaaksi. Leader-ryhmät ovat osa Euroopan unionin maaseudun kehittämisohjelmaa, jonka tavoitteena on edistää kestävää kehitystä ja vahvistaa maaseudun elinvoimaa eri puolilla Eurooppaa. Paikallisesti toimivat ryhmät rahoittavat erilaisia kehittämishankkeita ja tarjoavat myös neuvontaa ja ohjausta yrittäjyyteen liittyvissä asioissa. Leader-ryhmien tavoitteena on edistää paikallista yrittäjyyttä ja kestävää kehitystä sekä parantaa alueen elinvoimaa ja vetovoimaa.

Leader-periaatteet pähkinänkuoressa

• Paikallinen kumppanuus
• Alueperusteisuus
• Monialaisuus
• Innovatiivisuus
• Verkostoituminen
• Alhaalta ylös
• Alueiden välinen ja kansainvälinen yhteistyö

Leader-ryhmät Suomessa

Suomessa on 53 Leader-ryhmää ja EU:n alueella on yli 3000 Leader-ryhmää. Leader-periaatteet ohjaavat Liiverin sekä muiden Leader-ryhmien toimintaa.

Kirjanyhdistelmä LEADER tulee ranskan kielen sanoista Liaison Entre Actions de Développement l’Économie Rurale, mikä tarkoittaa maaseudun taloudellisen kehittämisen verkostoa. 

Aidan rakennus.
Järvimaisema.
Torikoju.

 

Mitä muuta Liiveri tekee?

Leader-toiminnan lisäksi Liiveri kehittää aluetta itse esim. kylien kehittämiseen sekä kansainvälisyyteen ja nuorisotoimintaan liittyen. Liiverin Juuret ja siivet -strategia vuosille 2023–2027 arvioitiin erinomaiseksi. Sen ansiosta paikallisen kehittämisen resurssit säilyvät aiemmalla tasolla. Vuosittain kauttamme kanavoituu noin miljoona euroa rahoitusta paikallisille yrityksille ja yhteisöille. Rahalla ei tueta toimintaa, vaan sillä mahdollistetaan uudet avaukset sekä paikallisten yritysten kasvuhalut.

 

Näin Liiveri toimii

Liiverin työntekijät neuvovat ideoiden kehittelyssä ja valmistelevat hankehakemukset yhdessä hakijan kanssa. Hallitus päättää rahoitettavista hankkeista ja yritystuista lähes kuukausittain järjestetyissä kokouksissa. Suomalainen Leader-toiminta on arvioitu EU-maiden kärkeen, ja eräs menestystekijöistä piilee hallituksen kolmikannassa. Työ on tuloksellista, koska saman pöydän ääreen on saatu julkinen, yksityinen ja kolmas sektori. Leader-toiminta onkin lähidemokratiaa parhaimmillaan, sillä neuvonnan lisäksi myös päätökset tehdään lähellä alueen asukkaita.

Jokainen, joka haluaa kehittää omaa elinympäristöään, voi olla yhteydessä Liiveriin. Oli kyseessä sitten harrastusmahdollisuuksien parantaminen tai elinkeinojen kehittäminen, me autamme paikallisia asukkaita ja toimijoita eteenpäin kehittämistarpeiden kanssa. Tarpeisiin on myös vastattu, sillä kuluneen 25 vuoden aikana kehittämisideoita on toteutettu Leader-toiminnan avulla yli 20 000. Hankkeiden toteuttamisen ja niihin osallistumisen lisäksi asukkaat voivat osallistua Liiverin toimintaan liittymällä yhdistyksen jäseniksi.

Liiverin diplomi

Liiveri myöntää vuosittain diplomin esimerkillisestä kehittämistyöstä. Diplomilla halutaan nostaa esiin hankkeissa tehtävää työtä ja tekemistä, josta myös muut voivat oppia.

Kuvassa vuoden 2024 diplomin saaja Tiina Ventelä.

Diplomin saajat:
 • 2024 Osaava maaseutuyrittäjä: Tiina Ventelä, Audittila Oy
 • 2023 Yhteisöllisyyden rakentajat: Piirin yhteisö
 • 2022 Ideat toteutukseen: Eero-Pekka Hautamäki
 • 2021 Rohkeasti kasvuun: Tiia ja Ilkka Hanhisalo
 • 2020 Innovatiivinen kehittäjä: Asko Istolahti
 • 2019 Yhdessä: Erikooset Emännät
 • 2018 Ylpeästi paikallinen: Mukula ry
 • 2017 Uuden oivaltajat: Huttaroo Oy
 • 2016 Nuoresta pitäen: Päivi Alaniska
 • 2015 Yhteistyöllä tuloksiin: Jalasjärven kylät
 • 2014 Palvelun uudistajat: Miira Häggblom ja Laura Laukka, Vihreä Willa Oy
 • 2013 Laajakatseinen kehittäjä: Tarmo Vuorenmaa
 • 2012 Elämysten mahdollistaja: Hannu Salo
 • 2011 Näkyvä tekijä: Anna Granlund

Linkkejä

Leader Suomi

Sivusto esittelee Leader-toimintaa valtakunnallisesti

Maaseutu.fi/ep

Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmien ja ELY-keskuksen yhteinen sivu

Ruokavirasto.fi

Tarkemmat tiedot rahoituksesta ja tuista

MMM.fi

CAP-lainsäädännön koti