Liiveri

Seinäjoki Ilmajoki Jalasjärvi
Etusivu > Liiveri > Hallitus ja jaostot

Liiverin hallitus

Liiverin hallitus kokoontuu kuukausittain päättämään rahoitettavista hankkeista. Jäsenen toimikausi kestää kolme vuotta, puheenjohtaja valitaan vuosittain. Jäsenistä noin kolmannes on vuosittain erovuorossa.

Kerran vuodessa yhdistyksen jäsenet kokoontuvat valitsemaan uudet jäsenet hallitukseen. Kolmasosa hallituksen jäsenistä valitaan kuntien edustajista, kolmasosa yritysten ja yhteisöjen edustajista ja kolmasosa maaseudun asukkaista. Lisäksi huolehditaan eri alueiden tasapuolisesta edustavuudesta. Myös sukupuoli- ja ikäjakauma pyritään pitämään tasaisena.

Liiverillä on kolme hallituksen alaista jaostoa, joiden erityisasiantuntemusta hallitus hyödyntää päätöksenteossaan. Lisäksi jaostoilla on tärkeä merkitys yhteistyöverkostoina.

Varsinainen jäsen

Tarja Pienimäki, pj, Ilmajoki 

Leena Sjöstedt, Seinäjoki

Sari Rintala, Peräseinäjoki

Janne Lehtinen, Jalasjärvi

Tero Järvi, Ilmajoki

Päivi Alaniska, Seinäjoki

Pia Rita-Luopa, Jalasjärvi

Jarmo Kallio, Ilmajoki 

Matti Koivuluoma, Ilmajoki

Jaana Hurme, Seinäjoki

Pirkko Ekoluoma, Ylistaro

Mikko Jokipii, Jalasjärvi

Varajäsen

Minna Tuohisto-Kokko, Ilmajoki

Suvi Lakso, Nurmo

Johanna Punkari, Ylistaro

Mari Mäki-Karvia, Jalasjärvi

Veera Bohjanen, Ilmajoki

Terhi Hunnakko, Nurmo

Saara Marttila, Jalasjärvi

Anni Kirkkomäki, Ilmajoki

Juha-Pekka Karvonen, Ilmajoki

Eija Saariaho, Peräseinäjoki

Kari Homi, Seinäjoki

Johanna Punkari, Ylistaro

Elinkeinojaosto

Elinkeinojaoston tehtävänä on Liiverin strategian elinkeinollisen toteutuksen tukeminen. Elinkeinojaosto tiedottaa, aktivoi, linjaa ja arvioi elinkeinollisia hankkeita ja yritystukia koskevia asioita. Jaosto voi antaa lausuntoja ja tehdä aloitteita, mutta sillä ei ole päätösvaltaa hankkeisiin liittyen. Elinkeinojaosto muun muassa toimii asiantuntijaroolissa, kun arvioidaan yritystukien vaikutusta kilpailutilanteeseen.

Elinkeinojaoston toimikausi on kolme vuotta. Elinkeinojaosto koostuu Liiverin hallituksen jäsenistä, seudun elinkeinoasiamiehistä, uusyrityskeskuksen ja Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien edustajista sekä Liiverin työntekijöistä.

Elinkeinojaoston jäsenet

  • Eeva Jussila, palvelupäällikkö, Into Seinäjoki
  • Jarmo Kallio, Liiverin hallituksen jäsen varalla Pia Rita-Luopa
  • Reetta Yli-Hynnilä, hankeasiantuntija, Kurikka
  • Ari Loukasmäki, toimitusjohtaja Uusyrityskeskus
  • Pia Rita-Luopa, Liiverin hallituksen jäsen, varalla  Jarmo Kallio
  • Simo Kankaanpää, vs. elinvoimapäällikkö Ilmajoki
  • Pirjo Pystykoski-Sopanen, toimitusjohtaja, omistaja-yrittäjä, Jalasjärvi
  • Jussi-Pekka Kurikka, vs. toimitusjohtaja, Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät ry

Nuorisojaosto

Loppuvuodesta 2011 Liiveriin perustettiin hallituksen alainen nuorisojasto. Kuten elinkeinojaosto myös nuorisojaosto arvioi ja lausuu näkemyksiään hankehakemuksista ja -ideoista hallitukselle ja hankehakijoille. Lisäksi jaosto levittää Leader-tietoa alueen nuorille. Jaosto koostuu alueen nuorista sekä Liiverin hallituksen edustajista ja työntekijöistä. Lue lisää nuorisojaostosta.