Liiveri

Seinäjoki Ilmajoki Jalasjärvi
Etusivu / Liiveri / Kehittämisstrategia

Kehittämisstrategia

Juuret ja siivet – Liiverin strategia 2023–2027

Kehittämisyhdistys Liiveri ry:n Juuret ja siivet -strategia ohjaa paikallista kehittämistä Seinäjoen, Ilmajoen ja Kurikan Jalasjärven alueilla vuosina 2023–2027. Strategian mukaan Liiverin visiona on olla kulttuuristaan ylpeä innovatiivinen alue, jossa on tilaa tulevaisuudelle. Yhteisöt, yritykset ja nuoret rakastuvat yhä uudelleen paikallisen kehittämisen lumovoimaan ja antavat unelmilleen siivet. Arvojen mukaisesti Liiveri haluaa muun muassa olla innostava ja uudistuva verkostomainen toimija. Paikalliset tarpeet ohjaavat monialaista toimintaa.

Liiverin hallitus valitsee rahoitettavat hankkeet niin, että ne tukevat kehittämisstrategiaa. Hallitus pisteyttää hankkeet valintakriteerien avulla. 

Mitä kehitetään?

Strategiassa on neljä painopistettä

Yhteisö

Kukoistamaan uudistumalla, avaimia yhteiseen tekemiseen

Yritys

Uskalla niin onnistut, tehoja menestyksen moottoreille

Nuori

Sinussa on tulevaisuus,
tehdään se yhdessä

Oppi

Ei ojaan kaada, kohti
uutta tiedolla ja yhteistyöllä

Painopisteillä on läpileikkaavat teemat, jotka ovat osaaminen, innovaatiot, digitalisaatio, ilmasto- ja ympäristötoimet sekä kansainvälisyys.

Kukin painopiste muodostuu omista alatavoitteistaan. Yhteisö-painopisteellä tavoitellaan yhteisten tilojen kunnostusta ja käyttöä sekä voimaa yhteistyöstä ja yhteisöllisyydestä. Sillä edistetään maallemuuttoa sekä laajaa uudistamista ja uudistumista. Yritys-painopisteellä autetaan alkavien yritysten vahvaa liikkeelle lähtöä ja toimivien yritysten uudistumista. Lisäksi sillä haetaan virtaa yhteistyöstä ja kannustetaan uusien liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämiseen.

Nuori-painopiste rohkaisee nuoria tuomaan oman äänensä kuuluviin ja toimimaan alueen kehittymiseksi. Se tarjoaa ilmastotoivoa ja mahdollisuuksia omaan ansioon. Yhteistyö yli rajojen on osa Nuori-painopistettä. Oppi-painopiste on uusi nosto Liiverin strategiassa suhteessa aiempiin strategioihin. Painopisteellä kannustetaan rohkeaan kokeiluun, tiedon hyödyntämiseen toiminnassa sekä uuden oppimista. Painopisteen paikallisessa toteuttamisessa on vahva yhteistyön tekijän rooli alueen oppilaitoksilla ja tietointensiivisillä organisaatioilla.

Paljonko resursseja?

Juuret ja siivet -strategian toteutukseen on varoja 8,7 miljoonaa euroa Leader-rahoitusta. Rahoitus koostuu EU:n, valtion, ja alueen kuntien sekä hanke- ja yritystukien toteuttajien omasta rahoituksesta. Muun rahoituksen osuus strategian toteuttamiseen on 1,5 miljoonaa euroa, ja tämä voi olla esim. Kansalaisten Eurooppa, Erasmus+ tai Alue- ja rakennepolitiikan rahoitusta. Rahoituksen kokonaismäärä sisältää yksityisen rahoituksen.

Miten strategia valmisteltiin?

Alueen asukkaat ja toimijat ovat osallistuneet aktiivisesti uuden strategian laadintaan. Osallistumaan on päässyt esim. Ideoita euroille -somekampanjan ja sen tilaisuuksien, muiden tilaisuuksien ja tapahtumien, kyselyjen, asiantuntijatyöskentelyn ja kohtaamisten kautta. Aktiivinen osallistuminen ennakoi vahvaa sitoutumista strategian toteuttamiseen. Liiverin aiempi kehittämistyö on uuden strategian pohjana.

Tutustu Liiverin strategiaan