Liiveri

Seinäjoki Ilmajoki Jalasjärvi
Etusivu > Liiveri > Liiverin omat hankkeet

Liiverin omat hankkeet

Liiveri tekee paikallista kehittämistyötä myös omien hankkeiden avulla. Lue alta minkälaisia hankkeita tällä hetkellä on käynnissä.

Vauhtia valokuituun

Valokuituun vauhtia -hankkeen tavoitteena on saada valokuitu mahdollisimman monen eteläpohjalaisen yrityksen ja asukkaan saataville. Hanke tiedottaa ja aktivoi kyliä ja yhteisöjä valokuidun tuomista eduista ja hyödyistä ja kokoaa mahdollisia investointikohteita ja avittaa niiden rahoituksen haussa. Hankkeen toteutusaika on 1.2.2021-31.12.2022 ja sen budjetti on 279 400 €, josta EU:n maaseuturahaston osuus on 117 348 € ja Suomen valtion osuus 162 052 €. Hanke rahoitetaan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoituskehyksestä. Hanketta hallinnoi Liiveri, sitä toteuttavat Liiveri ja Aisapari ry, ja toteutusalueena on koko Etelä-Pohjanmaan ELY-keskusalue. 

Kylille

Etelä-Pohjanmaan neljällä Leader-ryhmällä on jo pitkään ollut yhteisiä kylähankkeita, joita kukin ryhmä toteuttaa omalla toiminta-alueellaan. Kylille III -hankkeen toteutusaika on 1.1.2020-31.12.2023 ja yhteinen budjetti 970 000 €. EU:n maaseuturahaston osuus rahoituksesta on 407 400 € ja Suomen valtion osuus on 562 600 €. Hankkeessa ei ole kuntarahoitusta. Hanke rahoitetaan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoituskehyksestä. Hankkeen hallinnoija on Aisapari ry.

Osallistuvat nuoret

Osallistuvat nuoret -hankkeen avulla kehitetään alueen nuorisotoimijoiden verkostoa ja sen osaamista mm. kansainvälisyyteen liittyen. Nuoret pääsevät tekemään hankkeessa pilotteja ja oppimaan esim. kansainvälisyydestä. Hanketta toteutetaan yhdessä alueen kuntien ja yhdistysten, kuten 4H ja partio kanssa. Liiverin oma nuorisojaosto osallistuu hankkeen toimiin. Hankkeen toteutusaika on 1.3.2021-31.12.2022. Hankkeen budjetti on 124 457 €, josta EU:n maaseuturahaston osuus 52 272 €, valtion osuus 41 006 € ja Liiverin alueen kuntien osuus 31 179 €. Hanketta toteutetaan Liiverin alueella.

Toimintaraha

Leader-toimintaa varten on käytössä maaseutuohjelmasta rahoitettuja toimintarahoja. Tällä hetkellä käytössä on ns. siirtymäkauden 2021–2022 toimintaraha, jolla rahoitettuja hankkeita ja yritystukia on käynnissä vuoden 2024 loppuun saakka. CAP-kauden toimintarahalla aktivoidaan, tuetaan ja raportoidaan vuodesta 2023 eteenpäin rahoitettavia hankkeita.  Vuosille 2023–2027 toimintarahaa on MMM:n suuntaa antavan päätöksen mukaan käytettävissä 1 061 200 €. Rahoitettavien hankkeiden toteuma vaikuttaa siihen, kuinka paljon toimintarahaa loppujen lopuksi saadaan käyttöön. Toimintarahan rahoitus tulee EU:lta, valtiolta ja alueen kunnilta.