Liiveri

Seinäjoki Ilmajoki Jalasjärvi
Etusivu / Liiveri / Liiverin omat hankkeet

Liiverin omat hankkeet

Liiveri tekee paikallista kehittämistyötä myös omien hankkeiden avulla. Lue alta minkälaisia hankkeita tällä hetkellä on käynnissä.

Tulevaisuuden kylä 2.0

Eteläpohjalaiset Leader-ryhmät ovat hakeneet Älykkäät kylät -yhteistyöhanketta nimeltään Tulevaisuuden kylä 2.0.

Osallistuvat nuoret 2.0

Osallistuvat nuoret 2.0 -hankkeella kehitetään edelleen aiemmassa hankkeessa kokeiltuja hyviä toimintamalleja, kuten nuorten matalan kynnyksen kansanvälistämistä. Lisäksi hankkeella kehitettään uutta nuorisotoimintaan alueen yhdistyksiin ja muille toimijoille. Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä muiden nuorten kanssa toimivien organisaatioiden kanssa. Liiverin nuorisojaosto toimii hankkeen resurssina. Hankkeen toteutusaika: 30.04.2023-30.12.2024. Hankkeen budjetti on 66 119,24 €.

GenGreen

GenGreen -hankkeen tavoitteena on tukea yhteensä 50 naisyrittäjää Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla, Lapissa, Norbottenissa, Tromssassa ja Finnmarkissa. Hanke toteutetaan Interreg Aurora-ohjelman tuella, joka tarjoaa rahoitusmahdollisuuksia rajat ylittävään yhteistyöhön pohjoisessa Euroopassa Ruotsin, Suomen ja Norjan alueella.

Hankkeen keskiössä on verkostojen luominen, tiedon jakaminen ja synergiaetujen kehittäminen osallistuvien yritysten välillä.  Liiveri on yksi hankkeen yhdeksästä toteuttajapartnerista.

Toimintaraha

Leader-toimintaa varten on käytössä maaseutuohjelmasta rahoitettuja toimintarahoja. Tällä hetkellä käytössä on ns. siirtymäkauden 2021–2022 toimintaraha, jolla rahoitettuja hankkeita ja yritystukia on käynnissä vuoden 2024 loppuun saakka. CAP-kauden toimintarahalla aktivoidaan, tuetaan ja raportoidaan vuodesta 2023 eteenpäin rahoitettavia hankkeita.  Vuosille 2023–2027 toimintarahaa on MMM:n suuntaa antavan päätöksen mukaan käytettävissä 1 061 200 €. Rahoitettavien hankkeiden toteuma vaikuttaa siihen, kuinka paljon toimintarahaa loppujen lopuksi saadaan käyttöön. Toimintarahan rahoitus tulee EU:lta, valtiolta ja alueen kunnilta.

Päättyneet hankkeet

Kylille

Etelä-Pohjanmaan neljällä Leader-ryhmällä on jo pitkään ollut yhteisiä kylähankkeita, joita kukin ryhmä toteuttaa omalla toiminta-alueellaan. Kylille III -hankkeen toteutusaika on 1.1.2020-31.12.2023 ja yhteinen budjetti 970 000 €. EU:n maaseuturahaston osuus rahoituksesta on 407 400 € ja Suomen valtion osuus on 562 600 €. Hankkeessa ei ole kuntarahoitusta. Hanke rahoitetaan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoituskehyksestä. Hankkeen hallinnoija on Aisapari ry.

Osallistuvat nuoret

Osallistuvat nuoret -hankkeen avulla kehitettiin alueen nuorisotoimijoiden verkostoa ja sen osaamista mm. kansainvälisyyteen liittyen. Nuoret pääsivät tekemään hankkeessa pilotteja ja oppimaan esim. kansainvälisyydestä. Hanketta toteutettiin yhdessä alueen kuntien ja yhdistysten kanssa. Liiverin oma nuorisojaosto osallistui hankkeen toimiin. Hankkeen toteutusaika oli 1.3.2021-31.12.2022. Hankkeen budjetti oli 124 457 €, josta EU:n maaseuturahaston osuus 52 272 €, valtion osuus 41 006 € ja Liiverin alueen kuntien osuus 31 179 €. Hanketta toteutettiin Liiverin alueella.

Toimintaraha

Leader-toimintaa varten on käytössä maaseutuohjelmasta rahoitettuja toimintarahoja. Tällä hetkellä käytössä on ns. siirtymäkauden 2021–2022 toimintaraha, jolla rahoitettuja hankkeita ja yritystukia on käynnissä vuoden 2024 loppuun saakka. CAP-kauden toimintarahalla aktivoidaan, tuetaan ja raportoidaan vuodesta 2023 eteenpäin rahoitettavia hankkeita.  Vuosille 2023–2027 toimintarahaa on MMM:n suuntaa antavan päätöksen mukaan käytettävissä 1 061 200 €. Rahoitettavien hankkeiden toteuma vaikuttaa siihen, kuinka paljon toimintarahaa loppujen lopuksi saadaan käyttöön. Toimintarahan rahoitus tulee EU:lta, valtiolta ja alueen kunnilta.

Vauhtia valokuituun

Valokuituun vauhtia -hankkeen tavoitteena oli saada valokuitu mahdollisimman monen eteläpohjalaisen yrityksen ja asukkaan saataville. Hanke tiedotti ja aktivoi kyliä ja yhteisöjä valokuidun tuomista eduista ja hyödyistä ja kokosi mahdollisia investointikohteita ja avitti niiden rahoituksen haussa.