Liiveri

Seinäjoki Ilmajoki Jalasjärvi
Etusivu / Nuoret / Nuoriso-Leader porukat / Nuoriso-Leader porukat säännöt

Nuoriso-Leaderin säännöt

Luethan säännöt ennen hakemuksen jättämistä.

 

Nuoriso-Leaderin tavoitteet Liiverissä

• Saada nuoria mukaan kehittämistyöhön
• Tarjota nuorille keinoja vaikuttaa elinympäristöönsä ja viihtyvyyteen
• Kannustaa nuoria yrittäjyyteen

Kuka voi hakea

Liiveri myöntää tukea (=nuorisorahaa) Ilmajoen, Jalasjärven ja Seinäjoen alueiden nuorten ryhmien projekteille sekä nuorten yrittäjyyteen (tuelle omat säännöt).

Nuorten porukka

• On ryhmä, jossa on vähintään kolme 13–25-vuotiasta henkilöä.
• Ryhmällä tulee olla nimetty täysi-ikäinen yhteyshenkilö, joka on yksi ryhmän nuorista tai täysi-ikäinen vastuuaikuinen.
• Hakijana voi olla epämuodollinen ryhmä tai yhdistys
• Nuorisorahaa myönnetään projektille, jossa nuoret ovat toteuttajia

Mihin tarkoitukseen nuorten porukka voi tukea hakea

• Projektin teema on vapaa. Projekti voi olla esimerkiksi tapahtuman järjestäminen, yhteisten harrastusvälineiden hankinta tai mitä vain nuorisoporukan yhteistä ja järkevää, laillista tekemistä. Toiminnan tulee olla päihteetöntä.

Valintaan vaikuttavia seikkoja

• Idea hyödyntää mahdollisimman montaa nuorta.
• Projektin tulee olla nuorten suunnittelema, toteuttama ja raportoima.
• Projektissa on uutuusarvoa.
• On hyvä, jos projekti tehdään yhteistyössä muiden paikallisten tahojen kanssa, kuten esimerkiksi järjestön, koulun, kunnan tai yrityksen kanssa.
• On eduksi, jos toiminnasta on mahdollista tulla pysyvää, ja se sopii myös muille nuorten ryhmille.

Nuoriso-Leaderin projektien arvioinnissa sovelletaan pakollisia valintakriteerejä

• Hanke on realistinen ja toteuttamiskelpoinen.
• Hakijalla on taloudelliset ja toiminnalliset kyvyt toteuttaa hanke.
• Hankkeen hyödyt tai tulokset kohdistuvat Leader-ryhmän alueeseen.
• Hankkeen tuotokset ja panokset ovat oikeassa suhteessa.

Rajoituksia ja ehtoja

Tukea ei myönnetä ennen hakemuksen jättämistä syntyneisiin kustannuksiin. Toiminnan voi aloittaa omalla riskillä, kun hakemus on jätetty Liiveriin.

Nuoriso-Leaderin tukea voi käyttää siihen projektiin, mihin sitä on haettu
• Jos projektissa kerätään varoja, tulee tulojen käyttötarkoituksesta kertoa tukea hakiessa.
• Kalustehankinnoissa hakijan on annettava etukäteen selvitys siitä, missä hankintoja säilytetään, miten niiden yhteiskäyttö onnistuu sekä kuka/ketkä vastaavat niiden kunnossapidosta.
• Tuen edellytyksenä on, että tuen saaja toimittaa projektin kuluista tositteet (kopiot laskuista) ja laatii projektista raportin.
• Tukea ei suositella haettavaksi palkkoihin, päivärahoihin, matkakuluihin eikä tarjoiluihin.
• Ei normaalista, jatkuvasta harrastuksesta, tuleviin kuluihin
• Ei harrastusten osallistumismaksuihin
• Ei tavanomaisiin, normaalissa työelämässä vaadittaviin, koulutuksiin ja kursseihin (esim. hygieniapassi, ensiapukurssit, järjestyksenvalvontakoulutus…)
• Ei yksityiskäyttöön tuleviin välineisiin

Miten tukea haetaan

Hakulomake löytyy Liiverin nettisivuilta osoitteessa www.liiveri.net. Hakulomake toimitetaan sähköisenä Liiveriin. Haku on jatkuva. Tammi-, huhti-, elo- ja lokakuun loppuun mennessä saapuneisiin hakemuksiin tehdään päätökset seuraavan kuukauden aikana. Toteutusaikaa on päätöksen teosta vuosi. (Huom! Jos aloittaa hankkeen ennen Liiverin päätöstä, tekee sen ns. omalla riskillä eli jos Liiverin päätös on kielteinen, niin rahoitusta ei saa).

Nuorisorahaa hakevalla ryhmällä tulee olla nimetty yhteyshenkilö, joka on yksi ryhmän nuorista. Nuorisorahaa hakevalla ryhmällä tulee olla nimetty täysi-ikäinen vastuuaikuinen, mikäli kukaan ryhmän jäsenistä ei ole täysi-ikäinen. Vastuuaikuinen avustaa ryhmää hakemuksen täyttämisessä ja raportoinnissa sekä vastaa tuen käytöstä ryhmän kanssa. Nuorten ryhmän hakemuksessa hakulomakkeeseen tarvitaan vähintään kolmen ryhmän nuoren tiedot.

Myönnettävän tuen suuruus

Nuorisorahan suuruus on 100–800 euroa/ nuorten ryhmän projekti. Tukea myönnetään maksimissaan 90 % projektin kustannuksista. Loppuraportoinnin yhteydessä hakija toimittaa kuitit tehdyistä hankinnoista Liiverin toimistoon. Hakijan tulee palauttaa käyttämättä jäänyt osuus tuesta. Jos projekti toteutuu suunniteltua suurempana, niin tuki ei kasva myönnetystä summasta. Jos projekti peruuntuu kokonaan, on koko tuki palautettava.

Tuesta päättäminen ja tuen maksaminen

Päätös rahoitettavista Nuoriso-Leadereista annetaan noin kuukauden sisällä hakujakson umpeutumisesta. Kehittämisyhdistys Liiveri ry varaa itselleen täyden oikeuden hyväksyä tai hylätä Nuoriso-Leader-hakemuksen. Myönnetty tuki maksetaan hakijan tilille noin kahden viikon kuluessa päätöksestä.

Raportointi

Nuorten porukat raportoivat projektistaan ja nuorisorahan käytöstä Liiverille sähköisellä raportointilomakkeella. Raportointilomake löytyy Liiverin nettisivuilta. Raportin lisäksi Liiveriin lähetetään kopiot niiden kulujen kuiteista/laskuista, joihin tuki on käytetty. Raportointiaika määritellään tukipäätöksessä. Ryhmiltä, jotka eivät raportoi määräaikaan mennessä, peritään myönnetty raha kokonaisuudessaan takaisin. Tuen edellytyksenä on, että tuen saaja toimittaa projektin kuluista tositteet (kopiot laskuista) ja laatii projektista raportin.