Liiveri

Seinäjoki Ilmajoki Jalasjärvi
Etusivu / Nuoret / Nuoriso-Leader-yrittäjät / Nuoriso-Leader yrittäjyys säännöt

Nuoriso-Leaderin säännöt

Luethan säännöt ennen hakemuksen jättämistä.
 

Nuoriso-Leaderin tavoitteet Liiverissä

• Saada nuoria mukaan kehittämistyöhön
• Tarjota nuorille keinoja vaikuttaa elinympäristöönsä ja viihtyvyyteen
• Kannustaa nuoria yrittäjyyteen

Kuka voi hakea

Liiveri myöntää tukea (=nuorisorahaa) Ilmajoen, Jalasjärven ja Seinäjoen alueiden nuorten ryhmien projekteille sekä nuorten
yrittäjyyteen.

Nuori yrittäjyys

• Hakija on 13–25-vuotias
• 4H-yritys, NY-yritys, kevytyrittäjä tai henkilö
• Hakijan kotipaikka on Liiverin alueella tai yritystoimintaa harjoitetaan alueelta käsin.

Mihin tarkoitukseen yrittäjyystukea voi hakea

• Toiminnan aloittamiseen/kehittämiseen liittyviin pieniin laitehankintoihin, kunnostustöihin tai muihin investointeihin
• Ostopalveluiden hankintaan, esimerkiksi markkinointiin, koulutukseen, viestintään tai tuotekehitykseen

Valintaan vaikuttavia seikkoja

• Ideassa on uutuusarvoa
• Projekti lisää nuoren/yrittäjän osaamista
• Toiminta edistää yhteistyötä ja verkostoitumista
• Suunnitelmassa on huomioitu toiminnan kannalta oleelliset seikat (mm. mahdolliset luvat ja muut laillisuusasiat)

Nuoriso-Leaderin yrittäjyystukien arvioinnissa sovelletaan pakollisia valintakriteerejä

• Hanke on realistinen ja toteuttamiskelpoinen
• Hakijalla on taloudelliset ja toiminnalliset kyvyt toteuttaa hanke
• Hankkeen hyödyt tai tulokset kohdistuvat Leader-ryhmän alueeseen
• Hankkeen tuotokset ja panokset ovat oikeassa suhteessa

Rajoituksia ja ehtoja

Tukea ei myönnetä ennen hakemuksen jättämistä syntyneisiin kustannuksiin. Toiminnan voi aloittaa omalla riskillä, kun hakemus on jätetty Liiveriin. Yrittäjyystukea voidaan myöntää max. 2 kertaa samalle hakijalle.
• Tuen edellytyksenä on, että tuen saaja toimittaa projektin kuluista tositteet (kopiot laskuista) ja laatii projektista raportin

Nuoriso-Leaderin tukea voi käyttää siihen projektiin, mihin sitä on haettu
• Tukea ei myönnetä myyntituotteisiin tai -palveluihin
• Tukea ei suositella haettavaksi palkkoihin, päivärahoihin, matkakuluihin eikä tarjoiluihin
• Toiminnan tulee olla päihteetöntä

Miten tukea haetaan

Hakulomake löytyy Liiverin nettisivuilta osoitteessa www.liiveri.net. Hakulomake toimitetaan sähköisenä Liiveriin. Haku on jatkuva. Elinkeinojaosto käsittelee hakemukset kokouksissaan, joita järjestetään pääsääntöisesti kuukausittain.

Toteutusaika on päätöksen teosta vuosi. (Huom! Jos aloittaa hankkeen ennen Liiverin päätöstä, tekee sen ns. omalla riskillä eli jos Liiverin päätös on kielteinen, niin rahoitusta ei saa). Alaikäisen yrittäjän/nuoren hakemuksessa tulee olla huoltajan/edunvalvojan suostumus, joka tarkistetaan Liiveristä ennen tuen myöntämistä.

Myönnettävän tuen suuruus

Yrittäjyystuen maksimimäärä on 500 €. Tukea myönnetään maksimissaan 90 % projektin kustannuksista. Loppuraportoinnin yhteydessä hakija toimittaa kuitit syntyneistä kustannuksista Liiverin toimistoon. Hakijan tulee palauttaa käyttämättä jäänyt osuus tuesta. Jos projekti toteutuu suunniteltua suurempana, niin tuki ei kasva myönnetystä summasta. Jos projekti peruuntuu kokonaan, on koko tuki palautettava.

Tuesta päättäminen ja tuen maksaminen

Päätös rahoitettavista Nuoriso-Leadereista annetaan noin kuukauden sisällä hakemuksen jättämisestä. Kehittämisyhdistys Liiveri ry varaa itselleen täyden oikeuden hyväksyä tai hylätä Nuoriso-Leader-hakemuksen. Myönnetty tuki maksetaan hakijan tilille noin kahden viikon kuluessa päätöksestä.

Raportointi

Tuen edellytyksenä on, että tuen saaja toimittaa projektin kuluista tositteet ja laatii projektista raportin. Yrittäjyystuesta raportoidaan Liiverille sähköisellä raportointilomakkeella. Raportointilomake löytyy Liiverin nettisivuilta.

Raportin lisäksi Liiveriin lähetetään kopiot niiden kulujen kuiteista/laskuista, joihin tuki on käytetty. Raportointiaika määritellään tukipäätöksessä. Yrittäjiltä/nuorilta, jotka eivät raportoi määräaikaan mennessä, peritään myönnetty raha kokonaisuudessaan takaisin.