Liiveri

Seinäjoki Ilmajoki Jalasjärvi

Saavutettavuusseloste

Leader Liiveri kehittää parhaillaan verkkosivustonsa saavutettavuutta digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain ja EU:n saavutettavuusdirektiivin mukaisesti. Tämä saavutettavuusseloste koskee www.liiveri.net-verkkosivustoa.

 

Vaatimustenmukaisuus

Leader Liiverin verkkosivusto ei ole tällä hetkellä kaikilta osin saavutettava. Kehitettävää löytyy mm.

  • kontrasteissa
  • vaihtoehtoisissa teksteissä
  • PDF-liitetiedostoissa
  • linkitetyissä sisällöissä

Teemme parhaillaan kehitystyötä saavutettavuusvaatimusten täyttämiseksi.

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Liiverin verkkosivusto on julkaistu vuonna 2015. Tämä seloste on laadittu 20.9.2020 (päivitetty 1.6.2023). Seloste perustuu itsearvioon sekä Wave-testausohjelmalla suoritettuun tarkastukseen.

Palaute ja yhteystiedot

Leader Liiverin verkkosivuston saavutettavuudesta voi antaa palautetta osoitteeseen toimisto@liiveri.net. Ei-saavutettavia sisältöjä voi pyytää saavutettavassa muodossa.

Saavutettavuuskantelu ja saavutettavuusselvityspyyntö

Mikäli saat saavutettavuuspalautteeseen epätyydyttävän vastauksen Leader Liiveriltä tai et saa pyydettyä sisältöä saavutettavassa muodossa, voit tehdä sivustosta saavutettavuuskantelun tai saavutettavuusselvityspyynnön. Suomessa saavutettavuutta valvoo Etelä-Suomen aluehallintovirasto (ESAVI). ESAVIn Saavutettavuusvaatimukset.fi -sivuilla on ohjeet ja osoitteet ilmoituksen tekemiseen.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
puh. 0295 016 000 (vaihde)