Liiveri

Seinäjoki Ilmajoki Jalasjärvi
Etusivu / Valintakriteerit

Valintakriteerit

Juuret ja siivet -strategian valintakriteerit

 Liiverin hallitus valitsee rahoitettavat hankkeet valintakriteerien perusteella.

PAKOLLISET / HYVÄKSYTTÄVYYS KRITEERIT

Hanke on strategian mukainen ja se toteuttaa suurimmalta osaltaan jonkin painopisteen alateemaa/alateemoja.

YHTEISÖ 
 • Paikat kuntoon ja käyttöön 
 • Yhteistyöstä ja yhteisöllisyydestä voimaa
 • Uudistu tai katoa
 • Maallemuuttohaaveista totta
YRITYS
 • Lentävä lähtö
 • Uudistumalla eteepäin
 • Virtaa yhteistyöstä ja uusista liiketoimintamahdollisuuksista
NUORI
 • Ääni kuuluviin
 • Lupa toimia
 • Ilmastotoivoa ilmassa
 • Yhteistyötä yli rajojen – reissut motivoi
 • Oma ansio
OPPI
 • Rohkeasti kokeillen
 • Tiedolla tuloksiin
 • Oppia uuteen
VILLIKORTTI
 • Yhteiskunnan tai yhteisön äkillisesti kohtaamiin muutoksiin vastaaminen
 • Innovatiiviset ja pilottiluonteiset ideat ja kokeilut

KAIKKIEN TOIMIEN ON TÄYTETTÄVÄ NÄMÄ:

JÄRJESTYKSEEN LAITTOKRITEERIT, miten hyvin kukin toimi toteuttaa Juuret ja siivet -strategiaa

Jokaisesta kriteeristä saa 1 pisteen. Hankkeen läpimenoon vaaditaan 4 pistettä.