Liiveri

Seinäjoki Ilmajoki Jalasjärvi
Etusivu / Viestintäohjeet

Viestintäohjeet

Tälle sivulle on koottu tietoa hankkeiden viestinnästä. Ohjeet koskevat vuosina 2023–2027 rahoitettuja hanke- ja yritystukia.
Sivun alusta löydät rahoittajan vaatimat asiat ja lopusta voit lukea vinkkejä viestinnän tekemiseen.

 

Muista nämä

Hankkeesi on saanut rahoitusta EU:n maaseuturahastosta. Kerro se kaikessa viestinnässä – esitteissä, julkaisuissa, hankkeen verkkosivuilla ja some-tileillä, haastatteluissa ja esiintymisissä seuraavin tavoin:

 • Käytä EU-lippulogoa kaikissa materiaaleissa. Suosittelemme myös Liiverin logon käyttöä.
 • Kiinnitä rahoituksesta kertova juliste/kyltti näkyvälle paikalle.
 • Kerro rahoittajasta sanallisesti. Voit käyttää lausetta ”Hanke on saanut Kehittämisyhdistys Liiveri ry:n myöntämää EU:n maaseuturahoitusta.” 
 

Viestintä on osa hanketta alusta loppuun asti

 • Hankkeilta odotetaan avoimuutta ja toivotaan aktiivista viestintää.
 • Kerro, mitä hankkeessa tavoitellaan, mitä tehdään ja mitä saadaan aikaiseksi.

Logojen käyttö

Maaseuturahaston rahoittaman hankkeen kaikissa viestintämateriaaleissa on käytettävä EU:n lippulogoa tekstillä ”Euroopan unionin osarahoittama” samanarvoisena muiden logojen kanssa.

Suosittelemme myös Liiverin logon käyttöä.

Alta löydät linkit logopankkeihin. Valitse logo käytön mukaan. PNG-logot ovat tarkoitettu näytölle, esimerkiksi someen ja PDF- ja EPS-logoja käytetään painotuotteissa.

Valitse logon väri taustan mukaan: vaalealle taustalle tumma logo ja tummalle taustalle vaalea logo. 

Tiedotusjuliste

Jos hankkeesi julkinen tuki on vähintään 10 000 euroa, rahoituksesta kertovan julisteen käyttö on pakollista.

 • Lataa juliste maaseuturahaston kuvapankista (linkki alla).
 • Kirjoita julisteeseen hankkeen nimi, toteuttaja ja lyhyt kuvaus siitä, mitä hankkeessa tehdään ja tavoitellaan.
 • Tulosta juliste A3-kokoisena ja kiinnitä näkyvälle paikalle. Tiedot voidaan esittää myös sähköisellä näytöllä. 
 • A3-kokoisen julisteen tulostaminen onnistuu edullisesti esimerkiksi SeinäjoenNurmon, Kyrkkärin, Peräseinäjoen, Ilmajoen ja Jalasjärven kirjastoissa.
 • Juliste pitää olla näkyvissä hankkeen toteutusajan eli loppumaksuun asti.

Tiedotuskyltti investointihankkeisiin

Jos hankkeesi julkinen tuki on yli 50 000 euroa (kone, laite, linjasto, infrastruktuuri- tai rakennushanke) on hankkeesta kerrottava tiedotuskyltillä.

 • Kiinnitä kyltti näkyvälle paikalle investoinnin yhteyteen hankkeen toteutusajaksi eli loppumaksuun asti.
 • Tiedot voidaan esittää myös sähköisellä näytöllä.
 • Liiveri tilaa kyltin ja se toimitetaan suoraan teille.

Mukaan Liiverin viestintään?

Liiveri viestii ajankohtaisista asioista ja tehdystä kehittämistyöstä. Viestinnässä nostetaan esiin myös esimerkkejä rahoitusta saaneista. Haluaisitteko kertoa meneillään olevasta hankkeesta Liiverin kanavissa? Olkaa yhteydessä Sannaan!

Ota Liiverin kanavat seurantaan:

Kuvituskuva.

Tilaa Liiverin uutiskirje

Kaipaatko lisää tietoa viestinnästä?

Tarkemmat ohjeet Maaseuturahaston hankkeiden viestinnästä on koottu Maaseutu-sivustolle.

Vinkkejä ja uusia ideoita viestinnän tekemiseen

Hankerekisteri

Maaseutuverkosto.fi-sivuston hankekortti tehostaa hankkeen viestintää ja sen hakutoiminto helpottaa hankkeen löytymistä. Voit myös selata muita hankkeita ja saada ideoita jo hankkeen suunnitteluun sekä löytää yhteistyökumppaneita.

 • Hanke voi käyttää korttia omana verkkosivunaan.
 • Lisää kortille hankkeen yhteystiedot, mahdolliset linkit verkkosivuille ja someen, ja pidä ne ajan tasalla.
 • Päivitä korttia hankkeen edetessä hankkeen tekemisillä ja tuloksilla.
 • Hankerekisteri on siitä kätevä, että hankkeen päätyttyä materiaalit jäävät talteen ja ovat myöhemminkin muiden hyödynnettävissä. Hankekorttiin voi liittää myös loppuraportin ja muita hankkeen aikana tehtyjä materiaaleja.

Vinkit eri viestintäkanavien käyttöön

 • Jos hankkeella on verkkosivusto tai sosiaalisen median tili, esitä niissä hankkeesta lyhyt, tuen määrään suhteutettu kuvaus, josta käy ilmi hankkeen tavoitteet, tulokset ja EU:n rahoitusosuus. Tiedot voidaan antaa sosiaalisen median tilin esittelytekstissä tai profiilikuvauksessa.
 • Kun rahoituslähde käy ilmi sosiaalisen median tilin kuvauksesta, se riittää, eikä jokaiseen erilliseen sosiaalisen median kuvaan tai postaukseen tarvitse sisällyttää EU-tunnusta.
 • Maksetussa somemainonnassa Euroopan Unionin osarahoittama -logon käyttö on pakollista.
 • Sosiaalisen median avulla voit tavoittaa suuria yleisöjä etenkin maksullisen markkinoinnin avulla. Pienikin summa maksettuun mainontaan lisää näkyvyyttä. 
 • Hashtag (#) – hashtag toimii hakusanana. Millä sanoilla lähtisit hakemaan verkosta aiheeseen liittyviä julkaisuja? Esim. #leaderliiveri #seinäjoki
 • Tägää julkaisuihin muita tilejä (@) – muiden tägääminen lisää postauksesi näkyvyyttä. Tägätty taho voi jakaa postauksesi omalla kanavallaan. Toivomme Liiverin tägäämistä julkaisuihin @leaderliiveri.
 • Hankkeelle ei aina kannata perustaa omaa tiliä, koska seuraajien kerääminen vie aikaa. Mieti voisiko hankkeesta viestiä toteuttajaorganisaation tilillä.

Tiedote tulisi laatia ja jakaa ennen merkittävää tapahtumaa, julkaisua tai hankkeen merkittävää vaihetta. Lähetä tiedote ajoissa medialle ja samalla voit kutsua toimittajan tekemään juttua.

Viisi vinkkiä tiedotteen laatimiseen:

 • Selkeä otsikko ja tiivis leipäteksti: Mediatiedotteen tulee sisältää informatiivinen otsikko, joka tiivistää uutisen ytimekkäästi. Leipätekstin tulee antaa tärkeimmät tiedot hankkeesta tai tapahtumasta jo ensimmäisessä kappaleessa.
 • Tiedon rakenne: Tiedote tulisi järjestää niin, että tärkein tieto on ensimmäisenä ja vähemmän olennainen tieto seuraa perässä. Tämä helpottaa toimittajia hankkimaan tarvittavat tiedot nopeasti.
 • Selkeä kieli ja tyyli: Käytä yksinkertaista ja selkeää kieltä, vältä liian monimutkaisia ilmaisuja.
 • Olennaisen tiedon sisällyttäminen: Varmista, että tiedotteessa on vastaukset peruskysymyksiin kuten kuka, mitä, missä, milloin ja miksi. Lisäksi tulee sisällyttää hankkeen tausta, tavoitteet ja mahdolliset saavutukset.
 • Yhteystiedot: Muista liittää tiedotteeseen yhteystiedot, josta toimittajat voivat ottaa yhteyttä lisätietojen saamiseksi tai haastattelujen sopimiseksi. Yhteystietojen tulee olla selkeästi esillä ja sisältää vastuuhenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
 • Hankkeen tapahtumissa kannattaa hyödyntää myös Etelä-Pohjanmaan tapahtumakalenteria. Se on sekä käyttäjille että ilmoittajille maksuton tapahtumakalenteri verkossa.
 • Kalenteri tarjoaa alustan maakunnan toimijoille tiedottamiseen ja markkinointiin sekä maakunnan väelle että matkailijoille näkymän maakunnan runsaaseen ja monipuoliseen tapahtumatarjontaan suomeksi ja englanniksi.
 • Kalenterissa tapahtumatiedot syötetään vain yhteen paikkaan, mutta ne voivat näkyä useissa eri kalentereissa erilaisilla verkkosivustoilla, kuten kuntien sivuilla.
 • Kalenteriin kannattaa syöttää perustiedot tapahtumasta ja ohjata sieltä käyttäjät omiin kanaviin lisätietojen saamista varten. Mikäli tapahtuman sisältöön tulee muutoksia, ei tietoja tarvitse käydä päivittämässä erikseen kalenterissa.
 • Linkki kalenteriin.

Hanke voi käyttää verkkosivunaan Maaseutuverkoston hankerekisteriä. Rekisterissä on se etu, että hankkeen aikana syntynyt materiaali jää rekisteriin ja on muiden hyödynnettävissä myös hankkeen päättymisen jälkeen. Lue lisää edellisestä kohdasta.

Postausideoita someen

 • Esittele hanke – Kerro hankkeen taustasta, tavoitteista ja toimenpiteistä.
 • Esittele hankeporukka. Ihmiset kiinnostavat aina.
 • Kerro hankkeen toimenpiteistä ja korosta positiivisia vaikutuksia ja saavutuksia.
 • Jaa kuvia kulisseista ja työskentelystä – se auttaa ihmisiä ymmärtämään paremmin hankkeen toteutusta.
 • Ei haittaa, vaikka toistoa tulisi, kaikki seuraajat eivät näe kaikkia julkaisuja.
 
Lisänäkyvyyttä tägäämällä! Tägää @LeaderLiiveri hankkeesta kertoviin julkaisuihin – jaamme kuulumiset muillekin seuraajille!

Onko sinulla kysyttävää viestinnästä?

Ole yhteydessä Sannaan!
Sanna Pihlaja.

Sanna Pihlaja

Sisällöntuottaja
050 554 7442

Yhteisöjen uutisia