Liiveri

Seinäjoki Ilmajoki Jalasjärvi
Etusivu / Yhteisöt / Ideoita yhdistysten opintomatkoilta

Ideoita opintomatkoilta

Liiverin Matka-teemahankkeella aktivoitiin paikallisia toimijoita uudistamaan toimintaansa etsimällä uusia ideoita, toimintatapoja ja uutta näkökulmaa, millä olisi myönteisiä vaikutuksia laajemminkin mm. alueen palveluihin ja elinvoimaan.

Yhdeksän yhdistystä toteutti opintomatkan vuosina 2020–2023, joista kolme oli kotimaan matkoja ja seitsemän ulkomaan matkoja. Hankkeen kokonaisbudjetiksi varattiin 100 000 € sisältäen koordinointiosan. Matkojen kustannusarviot rajattiin välille 2500–12000 €.

Tällä sivulla voit tutustua toteutettuihin opintomatkoihin ja saada vinkkejä ja ideoita oman matkan toteuttamiseen. 

Lue hankkeista alempaa tältä sivulta tai Ideoita opintomatkoilta -esitteestä (pdf).

Vaikka toista Matka-hankkeen kaltaista teemahanketta ei ole tulossa, Liiveri rahoittaa edelleen opintomatkojen toteuttamista. Matkan voi toteuttaa kehittämishankkeena –tutustu rahoitukseen täällä.

Tuettavassa opintomatkassa pitää olla aluekehitysnäkökulma. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan opintosuunnitelma ja perustelu siitä, miksi oppi haetaan ulkomailta (jos kansainvälinen hanke). Matkan tulee olla avoin aiheesta kiinnostuneille. Omarahoitus on rahaa, ei talkoita.

Matka-hankkeen aikana opintomatkan toteuttivat:

  • Koskenkorvan kyläseura ry
  • Seinäjoen Urheilijat ry
  • Eläkeliiton Etelä-Pohjanmaan piiri ry
  • Rytmi-instituutin kannattajayhdistys ry
  • Seinäjoen elävän musiikin yhdistys ry
  • Seinäjoen Seudun Suomi-Puola yhdistys
  • Ylistaron Kainaston NS
  • Ilmajoen Oppaat ry
  • Etelä-Pohjanmaan Hevosjalostusliitto

”Nämä matkatuet ovat todella mahtava tapa tuoda alueelle uusia ajatuksia ja ravistella vanhoja ajatusmalleja suhteellisen kuitenkin pienellä panostuksella. Mahtava tukimuoto. Yllätyimme itsekin, miten paljon matkailu tässä mielessä avarsi.” 
Rytmi-instituutin kannattajayhdistys ry

”Aina kannattaa lähteä hakemusta sorvaamaan, kun hyvä idea on syntynyt. Vaikka ainakin eka kerralla hakemusta tehdessä saattaa tulla hiukan epätoivoinen olo, ei pidä lyödä hanskoja tiskiin. Liiveristä saa aina apua kuten mekin saimme, kun koeluetimme hakemuksen ja siihen piti tehdä täydennyksiä.”
Ilmajoen Oppaat ry

”Matka-hanke oli upea kokemus – ilman hanketta emme olisi keksineet lähteä etsimään ideoita naapurimaasta.”
Koskenkorva-seura ry

Ideoita kyläbrändin kehittämiseen

Matkan toteuttaja: Koskenkorvan kyläseura ry

Kohde:
Åhus, Ruotsi
Osallistujat: 16 henkilöä

Matkalla selvitettiin, miten Ruotsissa oli samankokoisella paikkakunnalla onnistuttu tekemään samantyyppisestä tuotebrändistä (Absolut Vodka) paikkakunnan matkailuvaltti- ja -vetonaula.

Matkan parhainta antia oli tutustuminen paikallisen kotiseutuyhdistyksen toimintaan. Kotiseutuyhdistykseen kuuluu 150 kylän yritystä ja yhdistystä sekä koko Kristianstadin kaupunki, johon Åhusinkin kuuluu. Heidän mottonsa on ”yksin emme ole vahvoja, mutta yhdessä voimme päästä pitkälle”. Jäsenet maksavat jäsenmaksua, jonka avulla organisaatio rahoittaa toimintaansa. Organisaatio koordinoi tapahtumia eri kohderyhmille. Yhdistys ylläpitää myös Visit Åhus sivustoa, josta löytyvät kylän ajankohtaiset asiat yhdestä paikasta, niin matkailuinfot kuin viikoittaiset ruokalistatkin. Absolut on kylän suurimpana yrityksenä vahva toimija organisaatiossa ja osallistuu toimintaan sekä rahallisesti että tarjoamalla työpanostaan.

“Kotiseutuyhdistyksen tapa toimia yhdistysten ja yritysten yhteistyöelimenä oli mielenkiintoinen ja siitä voisimme ottaa yhteistyötapoihin mallia. Eri ikäisten huomioiminen oli myös vaikuttavaa, erityisesti nuorille perjantai-iltoihin organisoitu yöjalkapallo ja sen vaikutukset olivat mahtava esimerkki onnistuneesta toimesta nuorten hyväksi.”

Uusia malleja jääurheilun harrastamiseen

Matkan toteuttaja: Seinäjoen Urheilijat ry

Kohteet:
Frieslandin alue, Hollanti
Osallistujat: 12 henkilöä

Tavoitteena oli selvittää, miten luisteluharrastusta voisi kehittää siten, ettei se olisi liian kilpaorientoitunutta, ja miten harrastuksen parissa voisivat viihtyä kaikenikäiset harrastajat.

Matkan aikana toteutuneissa tapaamisissa käsiteltyjä asioita olivat harraste-, kunto- ja kilpaluistelu, valmennus ja ohjaus, suorituspaikat ja luistelutapahtumien järjestäminen, markkinointi, yhteistyökumppanit sekä seurojen toiminta yleisesti.

“Vaikka olosuhteet ja osaaminen ovat Hollannissa paremmalla tasolla kuin Suomessa, seuroilla on samanlaisia haasteita.

Matkan tuloksena saatiin mm. seuraavia ideoita ja kehittämiskohteita:
Yhteiset leirin hollantilaisseurojen kanssa, jolloin vetonaulana Suomessa voisivat toimia luonnonjäät. Suomessa olisi tarvetta saada aikaan yhteinen perusluistelukoulu ennen kuin lapsi valitsee jonkun jäälajin. Tämän toteuttamiseksi tarvitaan koulujen ja eri seurojen yhteistyötä.

Tarjotaan mahdollisuus luistella myös henkilöille, joilla on erityistarpeita, hankkimalla tähän tarkoitettu luistelukehä.”

Vertaistukea, intoa ja rohkeutta vapaaehtoistyöhön

Matkan toteuttaja: Eläkeliiton Etelä-Pohjanmaan piiri ry

Kohteet:
Kuopio
Osallistujat: 25 henkilöä

Eläkeliiton Ilmajoen, Jalasjärven ja Seinäjoen yhdistykset tekevät vapaaehtoistyötä monin eri tavoin. Opintomatkalle lähdettiin hakemaan uusia innostuksen lähteitä ja oman maailmankuvan avartamista.

Matkalla tutustuttiin Kuopion kaupungin koordinoimiin toimintamuotoihin, mm. kuntosalin vertaisohjaajatoimintaan, vertaisohjattuihin taloyhtiöjumppiin, kulttuuriluotsi-toimintaan sekä vanhuspalveluiden ulkoiluystävä- ja riksapyörätoimintaan.
Matkalla tutustuttiin myös Eläkeliiton Pohjois-Savon piirin alueen toimintaan,
ja saatiin oppia muistisairaan henkilön kohtaamiseen ja ymmärtämiseen.

 

“Matka antoi uskoa yhteistyön voimaan, kuinka kaupunki/hyvinvointialue voi toimia jatkossa tukijana ja konkreettisena yhteistyökumppanina meidänkin yhdistyksemme vapaaehtoistyöntekijöiden kanssa. Meidän täytyy vain uskaltaa ja olla rohkeasti yhteydessä näihin tahoihin. Tämä antoi uskoa meidän omiin tavoitteisiimme ja päämääriin eläkeläisten hyvinvoinnin tukemisessa ja monipuolisten liikuntaryhmien tärkeydestä.”

Innovaatioita musiikinopetukseen

Matkan toteuttaja: Rytmi-instituutin kannattajayhdistys ry

Kohteet:
Örnsköldsvik, Ruotsi
Lontoo, Iso-Britania
Osallistujat: 4+5 henkilöä

Matkojen tavoitteena oli löytää toimintamalleja, joilla voitaisiin jatkaa hankkeilla aloitettua koulutustoimintaa. Ruotsinmatkan kohteeksi oli valittu arvostettu Musik Makarna -koulu Örnsköldvikissä. Sen konsepti ja toimintatapa ovat hyvin erilaisia kuin Suomen oppilaitosten. Suurimpina eroina ovat nopea reagointi alan muutoksiin, erittäin vahva työelämäyhteys, massiiviset tilat ja erittäin positiivinen ja luova asennoituminen kaupallisen pop-musiikin tuottamiseen.

Lontoon matkan tavoitteena oli tutustua ja saada kontakti useaan Lontoossa toimivaan musiikkialan yksityiseen kouluun. Matkalla tutustuttiin myös CLOCK tutkinto-ohjelmaan, joka on tarkoitettu ihmisille, jotka oppivat työn kautta. Ohjelmaa on kehitetty ensin noin 10 vuotta EU-rahoituksella ja sillä on EU:n tunnustama pätevyys. Se on aidosti toisenlainen ja uraauurtava vaihtoehtoinen korkeakoulutusohjelma.

Uusien teknologioiden hyödyntämisessä opetustoimintaan Englannin musiikkikoulut ovat usein edelläkävijöitä

“Opintomatkat olivat erittäin mieltä avartavia. Pääasiassa reissu auttoi huomaamaan, millaisin kaavoihin toiminnassa on Suomessa kangistuttu ja millaisia innovaatioita maailmalla olisi tarjolla. Meille heräsi kiinnostus kehittää omaa koulutustarjontaa, päivittää opetussisältöjä ja opetustapoja, rakentaa kansainvälistä yhteistyötä esim. osan käyntikohteiden kanssa sekä kehittää tapoja millä Rytmi-instituutti voisi tarjota alueen musiikkialan toimijoille matalan kynnyksen mahdollisuuksia kansainväliseen toimintaan.”

“Voisimme vielä paremmin ottaa oppia tästä ja integroida uusia teknologioita ja ohjelmistoja musiikkikoulutukseen, mikä auttaisi opiskelijoita kehittämään digitaalisia taitoja, jotka ovat tärkeitä nykypäivän musiikkialalla.”

 

Värejä alueen tapahtumiin

Matkan toteuttaja: Seinäjoen elävän musiikin yhdistys ry

Kohteet:
Hampuri, Saksa
Osallistujat: 12 henkilöä

Selmu ry:n toteutus kohdistui kaupunkikulttuurin uusien ideoiden ammentamiseen isosta eurooppalaisesta kaupungista suuren kaupunkifestivaalin aikaan. Opintomatka suuntautui Saksaan, Hampurissa järjestettävälle Reeperbahn-festivaalille. Matkan tarkoituksena on hakea ideoita, inspiraatiota ja kehitysehdotuksia kaupunkikulttuurin kehittämiseen, esimerkiksi erilaisten tapahtumien järjestämiseen Seinäjoella ja lähialueilla.

Ajatuksena oli myös pohtia sitä, miten ideat ja havainnot olisivat sovellettavissa miljoonakaupungista Seinäjoelle ja lähialueelle.

Matkan jälkeen järjestettiin matkalla tehtyjen havaintojen yhteinen purkutapaaminen, jossa jokainen matkalla mukana ollut esitteli omia ideoitaan ja havaintojaan, jonka jälkeen niistä käytiin keskustelua: Ns. kulttuurisuoran toteuttaminen Kalevan navetalta Rytmikorjaamolle sekä valaistusratkaisut; Pienimuotoisen festivaalin järjestäminen Rytmikorjaamon ja Kalevan Navetan välillä; LBGTQ+ -yhteisölle rakkausteemainen tapahtuma; Pihapeli-perjantai; Seinäjoen oma kaupunkifestivaali sekä kulttuurin sponsorointi.

Yhteistyötä ja uusia kumppaneita Puolasta

Matkan toteuttaja: Seinäjoen Seudun Suomi-Puola yhdistys

Kohteet:
Koszalin, Puola
Osallistujat: 5 henkilöä

Matkan tarkoituksena oli hakea Seinäjoen ystävyyskaupungista Koszalinista ja sen ympäristöstä kontakteja, joiden verkostojen varaan voitaisiin rakentaa lähivuosina kiinteämpää vuorovaikutusta ja yhteistyötä kansalaistasoa myöten jatkuvuutta hakien.

Erityisesti haluttiin edistää eläkeläisjärjestöjen yhteistyötä, ja ottaa oppia uusista toimintamuodoista. Matkan aikana tavattiin kaupungin hallinto ja lisäksi tutustuttiin esimerkiksi paikallisen eläkeläisjärjestön (VivaMy) toimintamuotoihin sekä Leader-toimintaryhmän rahoittamiin kohteisiin, ja todettiin, että matkailu on yhteinen kiinnostuksen kohde, kyseisellä seudulla erityisesti myös iäkkäiden henkilöiden turismi (Silver Tourism).

Kaiken kaikkiaan todettiin, että Koszalinissa monella toimijalla on paljon kokemusta kansainvälisistä hankkeista, ja että eurooppalaisiin hankkeisiin kannattaa hakea sieltä päteviä partnereita, ja että sinne kannattaa tarjoutua tai hakeutua kumppaneiksi valmiisiin verkostoihin.

“Potentiaalisia yhteistyötahoja löydettiin, nyt tarvitaan vain täkäläisten tahojen innostamista rakentamaan yhteiskuvioita. VivaMY on hyvä yhteistyötaho eläkeläisjärjestöille. Uudella ohjelmakaudella tulee rakentaa viritelmiä esim. uuden Kansalaisten Eurooppaa vastaavan ohjelman hankkeeksi, jotta kansalaisten kohtaamiset voitaisiin kustannustasoltaan mahdollistaa.”

Uutta virtaa kylille

Matkan toteuttaja: Ylistaron Kainaston NS

Kohteet:
Useita eri kyliä Virossa
Osallistujat: 28 henkilöä

Matkan tavoitteena oli uudistaa ystävyystoimintaa Valgan kaupungin ja kylien kanssa. Valga on aikaisemmin ollut Ylistaron kunnan ystävyyskunta.
Tarkoituksena oli myös laajentaa näkökulmaa omien rajojen ulkopuolelle ja oppia toisilta ja löytää uusia sovellettavia ideoita tuomiseksi.

Matkakohteina Virossa olivat mm. Vöhman, Avinurmen, Rahingen, Äksin ja Lustiveren kylät, joissa oli samantyyppisiä kylätaloja kuin Ylistarossakin. Kylissä tutustuttiin kylätaloihin ja niiden kunnostukseen, kylissä harjoitettuun matkailualan toimintaan, miten palveluita on pyritty säilyttämään ja yhdistysten järjestämiin tapahtumiin.

Mieleen jäivät rohkeat ja hullutkin ideat, joilla kylätoimintaa oli kehitetty. Monella kylällä oli omia, säännöllisesti vietettäviä juhlapäiviä, jotka kokoavat kylän väen yhteen. Suurimmat toiveet yhteistyöstä kohdistuvat Vöhman kylään, josta on toteutunut jo vastavierailu Ylistaroon.

“Kylillä oli samantyyppisiä kylätaloja kuin meilläkin ja sellaisen saatuaan on kylä nostanut omaa toimintaansa aivan uudelle tasolle. Mieleen jäi myös rohkeat ja hullutkin ideat, joilla kylätoimintaa on kehitetty.
Monella kylällä oli myös useita omia säännöllisesti
vietettäviä juhlapäiviä, jotka kokosivat kylän
väen yhteen.”

Oppahat elämyksiä ettimäs

Matkan toteuttaja: Ilmajoen Oppaat ry

Kohteet:
Noormarkku, Rauma, Sastamala, Hämeenkyrö
Osallistujat: 11 henkilöä

Matkan ajatuksena oli hakea kehitysideoita opastustoimintoihin, joita tähän mennessä on toteutettu perinteisin muodoin (kiertokävelyt, kohdeopastukset, kiertoajelut). Opintomatkalla haettiin malleja monipuolisempiin menetelmiin mm. draamaopastuksiin ja myös tiedottamiseen sekä palvelujen tuotteistamiseen.

Käyntikohteina olivat mm. Ahlströmin ruukkialue Noormarkussa, vanha Rauma, Pyhän Olavin kirkko ja Tyrvään vanha pappila Sastamalassa sekä Hämeenkyrön Myllykolu. Matkaan sisältyi koulutus rooli- ja draamaopastuksen rakentamisesta.

“Saimme sekä teoriassa että erinomaisten käytännön esimerkkien kautta tietoa ja malleja erilaisten opastusten tekemisestä, eli juuri sitä, mitä lähdimme hakemaan. Innokkaat matkalaiset kehittelivät ja kotimatkan aikana alustavia suunnitelmia, miten voisimme saamiamme oppeja parhaiten ryhtyä toteuttamaan käytännössä.”

Hevosalalle verkostoja ja ideoita

Matkan toteuttaja: Etelä-Pohjanmaan Hevosjalostusliitto

Kohteet:
Längelmäki, Ravijoki,
Ylöjärvi, Hamina
Osallistujat: 28 henkilöä

Kaakkois-Suomeen suuntautuneen opintomatkan tavoitteena oli luoda uusia yhteistyökontakteja alueen hevosharrastajille, kasvattajille ja ravivalmentajille sekä verkostoitua vahvemmin.

Matkalla haettiin ideoita jalostusvalintoihin ja erilaisiin talliratkaisuihin sekä vinkkejä varsojen ruokintaan ja laidunoloihin sekä potkua varsakauppaan uusien kontaktien ja yhteistyökumppaneiden avulla. Vierailukohteita olivat Sillanpään oriasema, Harjun oppimiskeskus, Teivon ravikoulu sekä Hevoset Bastionissa -tapahtuma.

“Osallistujat hyötyivät useiden uusien tapojen ja käytänteiden kautta sekä luomiensa verkostojen avulla. Pienten oivallusten lisäksi matkalta saatiin myös konkreettisia ideoita oman yritystoiminnan kehittämiseen. Samalla korostui vastaavanlaisten opintomatkojen tarpeellisuus ja moni matkalla mukana olleista ilmoittautuikin jo mukaan mahdolliselle seuraavalle opintomatkalle.”

Yhteisöjen uutisia