Liiveri

Seinäjoki Ilmajoki Jalasjärvi
Etusivu / Yhteisöt / Investoinnit

Investoinnit

Tuettavissa yleishyödyllisissä investointihankkeissa korostuvat ilmaston muutoksen torjunta ja siihen sopeutuminen. Hankkeilla voidaan parantaa maaseudun palveluja ja kehittää ympäristöä. Konkreettisia esimerkkejä ovat esim. erilaiset liikunta- ja harrastuspaikat. Niillä voi myös parantaa ympäristöä, kuten yhteisen tilan energia tehokkuutta, uusiutuvaa energiaa, maisemanhoitoa ja luonnon monimuotoisuutta. Myös vesihuoltoinvestoinnit ovat mahdollisia, kuten digitalisaatiota hyödyntävät tai turvallisuutta edistävät toimet. Yleishyödyllistä investointitukea voi hakea sekä aineellisiin että aineettomiin investointeihin. Tärkeää on, että investointikohteet ovat avoimesti asukkaiden hyödynnettävissä.

Uutena mahdollisuutena on yhdistysten liiketoimintainvestointien tukeminen. Tässä voi olla kyse esim. jonkin palvelun käynnistämisestä alueelle.

Huom! Seinäjoen keskustan alueelle emme rahoita investointihankkeita.

Hankkeiden hakemisesta

Investoinnit voivat olla eri kokoisia. Pienhankkeilla voidaan tukea investointeja, joiden budjetti on 2 000–8 000 €. Suuremmissa hankkeissa Liiverin tuki voi olla maksimissaan 120 000 €. Yleishyödyllisten investointihankkeiden maksimitukiprosentti 65 ja liiketoimintainvestointien 40. Omarahoitus voi olla rahaa ja/tai talkoita hankkeen hyväksi. Mieti hankkeen oma- ja väliaikaisrahoitukset hankevalmistelun yhteydessä.

Investointihankkeet haetaan Hyrrästä. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan investoinnin kokoon suhteutetut rakentamisen asiakirjat, kuten rakennuspiirustukset ja -luvat. Hyrrä ohjaa hakemuksen laadinnassa.

Lisäksi, kun aloitat hakemuksen Hyrrässä, tulee se näkyviin myös liiveriläisille, jolloin voimme kommentoida hakemusta, jos niin tahdot. Hyrrä-tunnukset luodaan Suomi.fi-palvelussa. Hyrrän etusivulla on ohjeita Hyrrän tekniseen käyttöön.

Kuvituskuva.

Hyödyllisiä hankkeiden valmisteluun liittyviä linkkejä

Leader Outokaira Lapissa on tuottanut hyvää ja käytännön läheistä materiaalia yhteisöjen investointihankkeiden suunnittelun tueksi. Kannattaa tutustua esim. kustannusarviolomakkeisiin.

Hanketyypit

Investointeja voi toteuttaa joko pienhankkeina tai kehittämishankkeina. Liiveriläiset auttavat valitsemaan sopivan hanketyypin.

Pienhankkeet
  • Budjetti 2000–8000 €
  • Yleishyödylliset investoinnit tuki max 65 %
  • Liiketoimintainvestoinnit tuki max 40 %
  • Kevyet haku- ja maksatusprosessit
 
 
Kehittämishankkeet
  • Tuki max 120 000 €
  • Yleishyödylliset investoinnit tuki max 65 %
  • Liiketoimintainvestoinnit tuki max 40 %

Suunnitteletko hanketta?

Ole yhteydessä Telleen!
Telle Lemetyinen.

Telle Lemetyinen

Suunnittelija
040 579 0615

Hankkeen kustannusarvio ja tuen maksutavat

Hankkeen hakuvaiheessa hakija laatii investointihankkeellekustannusarvion. Investointihankkeen hyväksyttäviä kustannuksia ovat mm. suunnittelukustannukset, materiaalihankinnat, lupa- ja liittymämaksut, koneet ja laitteet ja vakuutusmaksut. Käytettyjä koneita ja laitteita voidaan hyväksyä tietyin ehdoin.

Kustannusarvion laatimisen jälkeen valitaan, maksetaanko hanketuki kustannusperusteisesti vai tuotosperusteisesti. Pienhankeet haetaan maksuun aika tuotosperusteisesti.

 

 

Vaihtoehdot tuen maksutavoiksi:

Maksuhakemuksessa esitetään vaaditut tilinpitoasiakirjat, kuitit yms. 

Pienhanketta ei voi hakea maksuun kustannusperusteisesti.

Pienhanke maksetaan aina tuotosperusteisesti.

Hankesuunnitelman liitteeksi laaditaan yksityiskohtainen kustannusarvio, jossa kerrotaan toimenpiteiden kustannukset ja esitys niiden todentamistavoista, esim. valokuva.

Hanke voi koostua yhdestä tai useammasta osiosta. Osio voidaan maksaa, kun se on todennettu tehdyksi. Osio, jonka toteuttamisessa on puutteita, jää maksamatta.

Tukipäätöstä voidaan muuttaa vain toteuttamisajan osalta.

 

Hankkeiden toteuttaminen

Hyväksytty hankesuunnitelma ja tukipäätös ovat tärkeimmät hankkeen toteuttamista ohjaavat asiakirjat. Muista lukea ne huolellisesti ja palauttaa mieleen aika ajoin toteutuksen edetessä.

Jos hankkeen toteuttamiseen liittyen herää kysymyksiä, ole yhteydessä Liiveriin.

Viestintä

Hankkeen viestintään liittyvistä asioista, kuten logojen käytöstä, voit lukea lisää viestintäohjeet-sivulta. Ohjeet koskevat vuosina 2023–2027 maaseuturahastosta rahoitettuja hanke-, yritys- sekä rakennetukia. 

Kannustamme teitä viestimään hankkeesta sen aikana ja jälkeenkin!  Muistakaa tägätä Liiveri somejulkaisuihin, niin jaamme hankkeen kuulumisia myös meidän sometileillä.

Kuvituskuva.

Hankemaksatuksen hakeminen

Hanketuki haetaan maksuun Hyrrässä.

Hankkeen hakuvaiheessa valittu kustannusmalli vaikuttaa hankkeen maksuhakemuksen laadintaan ja siihen tarvittaviin asiakirjoihin ja liitteisiin. Ohjeistamme maksuhakua lisää myöhemmin, kun Hyrrä valmistuu siltä osin.

 

Jos olet saanut myönteisen tukipäätöksen vuosina 2014–2022, löydät ohjeet maksuhakemuksen laatimiseen Ruokaviraston sivuilta.

Myötätuuliareena mahdollistaa harrastamisen lähellä

Pelimannituvan laajennus lisäsi tilan käyttöä

Yhteisöjen uutisia