Liiveri

Seinäjoki Ilmajoki Jalasjärvi
Etusivu / Yhteisöt / Kansainväliset hankkeet

Kansainväliset hankkeet

Leader-toimintatapa on lähtöisin Euroopan unionista ja siinä korostuu toisilta oppiminen sekä kokemuksen ja tiedon vaihto. Leader-ryhmät rahoittavat kansainvälisiä hankkeita ja lisäävät kansainvälistä yhteistyötä alueillaan. Liiveri on yksi Suomen 53:sta Leader-ryhmästä ja Euroopassa Leader-ryhmiä on yli 3000.

Liiveri haluaa tukea alueen kansainvälistymistä myöntämällä tukea kansainvälisyyttä edistäviin pieniin ja isoihin hankkeisiin. Lisäksi Liiveri on mukana itse kansainvälisisä verkostoissa ja hankkeissa, ja tarjoaa niiden avulla kansainvälistymismahdollisuuksia alueen asukkaille ja toimijoille.

Edistämme alueen yhteisöjen ja yritysten kansainvälistymistä mm. seuraavilla tavoilla:

 • opintomatkojen mahdollistaminen
 • kotikansainvälistymisen edistäminen
 • nuorisovaihdot
 • verkostojen luominen ja hyödyntäminen
 • viennin käynnistämisen tukeminen

Hankkeiden hakemisesta

Pienillä Leader-hankkeilla voi esim. tehdä opintomatka ulkomaille. Tällaisten hankkeiden budjetti voi olla 2 000–8 000 €, josta myönnetään maksimissaan 90 % tuki, tavallisesti 80 %. Opintomatkassa pitää olla aluekehitysnäkökulma, suunnitelman liitteeksi tarvitaan opintosuunnitelma, matkan tulee olla avoin aiheesta kiinnostuneille ja omarahoitus on raha, ei talkoita. 

Suurempien hankkeiden maksimituki on 120 000 €. Tuella voi tehdä kehittämishankkeen, jossa on kansainvälistä yhteistyötä jonkin toisen toimijan kanssa sekä paikallisia toimia. Tällaisen suuremman kansainvälisen hankkeen valmisteluun voi hakea valmistelurahaa maaseutuverkostolta.

Lue lisää hankkeiden hakemisesta Kehittäminen-sivulta. Jos sinulla on idea kansainvälisestä hankkeesta, ole yhteydessä Liiveriin, me autamme idean kanssa eteenpäin.

Liiveri tekee läheistä yhteistyötä ruotsalaisen Leader Östra Skaraborgin kanssa. Järjestämme sinne pyynnöstä mm. yritysvierailuja. Tämä verkosto on myös alueemme toimijoiden hyödynnettävissä.

Kuvituskuva.

Hyödyllisiä valmisteluun liittyviä linkkejä

Hanketyypit

Hankkeita voi toteuttaa joko pienhankkeina tai kehittämishankkeina. Liiveriläiset auttavat valitsemaan sopivan hanketyypin.

Pienhankkeet
 • Budjetti 2000-8000 €
 • Tukiprosentti max 90 %, tavallisesti 80 %
 • Esim. opintomatkaan
  • Opintomatkassa pitää olla aluekehitysnäkökulma, suunnitelman liitteksi tarvitaan opintosuunnitelma, matkan tulee olla avoin aiheesta kiinostuneille, omarahoitus on rahaa (ei talkoita)
  • Katso esimerkkejä toteutetuista opintomatkoista

Kansainväliset hankkeet

 • Tuki max 120 000 € Liiverin alueen toimintaan
 • Tukiprosentti max 90 %
 • Hankkeen valmisteluun rahoitusta esim. Maaseutuverkostolta

Suunnitteletko hanketta?

Ole yhteydessä Telleen!
Telle Lemetyinen.

Telle Lemetyinen

Suunnittelija
040 579 0615

Esimerkkejä kansainvälisyydestä

Liiverin Kansainvälisyyttä kylille -videoilla nostetaan esiin Liiverin alueen kansainvälistymismahdollisuuksia. Katso esimerkkejä kansainvälisistä hankkeista, joissa Liiveri on mukana.

Ideoita opintomatkoilta

Liiverin Matka-teemahankkeella aktivoitiin paikallisia toimijoita uudistamaan toimintaansa etsimällä uusia ideoita, toimintatapoja ja uutta näkökulmaa, millä olisi myönteisiä vaikutuksia laajemminkin mm. alueen palveluihin ja elinvoimaan.

Sinua saattaa kiinnostaa myös

Kansainvälisyyteen liittyviä uutisia