Liiveri

Seinäjoki Ilmajoki Jalasjärvi
Etusivu / Yhteisöt / Kehittäminen

Kehittämishankkeet

Kehittämishankkeet voivat olla yleishyödyllisiä tai elinkeinollisia. Yleishyödyllisillä hankkeilla mm. tuetaan kylien ja yhteisöjen kehittymistä yhteistyötä, digitalisaatiota ja kansainvälistymistä hyödyntäen. Elinkeinollinen kehittäminen voi esim. edistää yritysyhteistyötä ja työvoimansaatavuutta. Nuoria pyritään saamaan mukaan toimintaan.

Hankkeiden hakemisesta

Erilaisiin tarpeisiin on tarjolla erikokoisia kehittämishankkeita. Tavallisesti hankkeet ovat paikallisia, mutta ne voivat olla myös alueiden välisiä tai kansainvälisiä.

Pienhankkeiden budjetti on 2 000–8 000 €. Näiden haku- ja maksatusprosessit ovat yksinkertaisemmat kuin kooltaan suuremmissa hankkeissa. Näissä suuremmissa hankkeissa Liiverin tuki voi olla jopa 120 000 €. Lisäksi suuremman hankkeen (esim. Älykkäät kylät -hanke) hakemiseen voi hakea 5 000 € valmistelurahaa.

Kehittämishankkeiden maksimitukiprosentti on 90 %. Tavallisin tukiprosentti on kuitenkin 80 %. Omarahoitus voi yleishyödyllisissä hankkeissa olla rahaa ja/tai talkoita hankkeen hyväksi. Elinkeinollisten hankkeiden omarahoitus on aina rahaa. Hanketta valmistellessasi, mieti myös mistä saat hankkeen oma- ja väliaikaisrahoitukset.

 

Kuvituskuva.

Kaikki kehittämishankkeet haetaan Hyrrästä. Hyrrä ohjaa hakemuksen laadinnassa. Lisäksi, kun aloitat hakemuksen Hyrrässä, tulee se näkyviin myös liiveriläisille, jolloin voimme kommentoida hakemusta, jos niin tahdot. Hyrrä-tunnukset luodaan Suomi.fi-palvelussa. Hyrrän etusivulla on ohjeita Hyrrän tekniseen käyttöön.

Kuvituskuva.

Hyödyllisiä valmisteluun liittyviä linkkejä

Hanketyypit

Hankkeita voi toteuttaa joko pienhankkeina tai kehittämishankkeina. Liiveriläiset auttavat valitsemaan sopivan hanketyypin.

Pienhankkeet
  • Budjetti 2000–8000 €
  • Tukiprosentti max 90 %
  • Kevyet haku- ja maksatusprosessit
 

Kehittämishankkeet

  • Tuki max 120 000 €
  • Tukiprosentti max 90 %, tavallisesti 80 %
  • Mahdollisuus valmisteluhankkeisiin

Suunnitteletko hanketta?

Ole yhteydessä Telleen!
Telle Lemetyinen.

Telle Lemetyinen

Suunnittelija
040 579 0615

Hankkeiden kustannusmallit

Hankkeen hakuvaiheessa valitaan kustannusmalli. Kustannusmalli vaikuttaa hankkeen maksuhakemuksen laadintaan ja siihen tarvittaviin asiakirjoihin ja liitteisiin. Liiverin henkilökunta auttaa valitsemaan juuri teidän hankkeelle sopivimman kustannusmallin.

Vaihtoehdot kustannusmalliksi:

Tosiasialliset kustannukset ovat mahdollisia kaikissa hanketuissa. Pienhankkeissa tämä on ainoa käytettävissä oleva kustannusmalli.

Hakuvaiheessa hakija laatii kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman.

Maksuvaiheessa hanke voidaan maksaa kustannusperusteisesti (kuitteja vastaan) tai tuotosperusteisesti. Pienhanke maksetaan aina tuotosperusteisesti.

Hankkeen kustannusarviossa erotellaan henkilöstökustannukset, ostopalvelut, muut välittömät kulut. Yleishyödyllisissä hankkeissa myös vastikkeeton työ.

Hankkeen välillisiin kustannuksiin (19 % henkilöstökuluista) katetaan hankehenkilöstön matkakustannukset ja koulutukset, toimitilakustannukste, it-laite ja -ohjemistokustannukset sekä muut hankkeen toteuttajan toimintaan liittyvät yleiset kustannukset

Maksuvaiheessa hanke voidaan maksaa kustannusperusteisesti (kuitteja vastaan) tai tuotosperusteisesti.

Hankkeen kustannusarviossa on hankkeen henkilöstökultu ja muut hankkeen toteuttamisesta aiheutuvat kustannukset (40 % henkilöstökustannuksista).

Hankkeen laskennallisiin kustannuksiin sisältyvät kaikki muut kulut (mukaan lukien vastikkeeton työ) kuin henkilöstökulut. (ohje päivitetty talkoiden osalta 09/23)

Maksuvaiheessa hanke voidaan maksaa kustannusperusteisesti (kuitteja vastaan) tai tuotosperusteisesti.

Hankkeiden toteuttaminen

Hyväksytty hankesuunnitelma ja tukipäätös ovat tärkeimmät hankkeen toteuttamista ohjaavat asiakirjat. Muista lukea ne huolellisesti ja palauttaa mieleen aika ajoin toteutuksen edetessä.

Jos hankkeen toteuttamiseen liittyen herää kysymyksiä, ole yhteydessä Liiveriin.

Viestintä 

Hankkeen viestintään liittyvistä asioista, kuten logojen käytöstä, voit lukea lisää viestintäohjeet-sivulta. Ohjeet koskevat vuosina 2023–2027 maaseuturahastosta rahoitettuja hanke-, yritys- sekä rakennetukia. 

Kannustamme teitä viestimään hankkeesta sen aikana ja jälkeenkin!  Muistakaa tägätä Liiveri somejulkaisuihin, niin jaamme hankkeen kuulumisia myös meidän sometileillä.

 

Kuvituskuva.

Hankemaksatuksen hakeminen

Hanketuki haetaan maksuun Hyrrässä.

Hankkeen hakuvaiheessa valittu kustannusmalli vaikuttaa hankkeen maksuhakemuksen laadintaan ja siihen tarvittaviin asiakirjoihin ja liitteisiin. Ohjeistamme maksuhakua lisää myöhemmin, kun Hyrrä valmistuu siltä osin.

Jos olet saanut myönteisen tukipäätöksen vuosina 2014–2022, löydät ohjeet maksuhakemuksen laatimiseen Ruokaviraston sivuilta.

Miksi talkootöitä kannattaa tehdä?

Ilman kökkäväkeä monen tapahtumat, harrastukset ja hankkeet olisivat mahdottomia toteuttaa. Talkootyön tekeminen hyödyttää myös tekijää, katso videolta miten!

Mitä kannattaa huomioida hankkeen suunnittelussa ja miten saada muutkin innostumaan?

Videolla Iina Åman ja Juulia Mäkilaine Seinäjoen Piiriltä antavat vinkkejä hankkeen tekemiseen ja yhteistyön ja yhteisöllisyyden lisäämiseen.

Sinua saattaa kiinnostaa myös

Yhteisöjen uutisia