Liiveri

Seinäjoki Ilmajoki Jalasjärvi
Etusivu > Yhteisöt > Selvitykset ja suunnitelmat

Selvitykset ja suunnitelmat

Tiedonvälityshankkeiden kohderyhmänä on laajempi joukko asukkaita, kuin koulutushankkeilla. Tavoitteina (1) lisätä yrittäjien, yhteisöjen ja viljelijöiden tietämystä ja osaamista ilmasto- ja ympäristökysymyksissä, digitalisaation hyödyntäminen. (2) lisätä tietoa uusituvan energian tuotannosta sekä energiansäästön mahdollisuuksista ja kiertotaloudesta. (3) lisätä kestävään tuotantoon ja toimintaan, EU: laatujärjestelmiin, vesienhoitoon, luonnon monimuotoisuuteen, geneettiseen monimuotoisuuteen ja ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen sopeutumiseen liittyvää osaamista. Uusimman tutkimustiedon välittämisen kautta mahdollistetaan innovaatioiden käyttöönottoa ja parannetaan energiatehokkuutta. (4) lisätä yrittäjien ja maaseudun yhteisöjen osaamista ja yhteistyötä uusien ratkaisujen ja toimintamallien kehittämiseksi (esim. tuottajaorganisaatiot). Tiedonvälityshankkeiden maksimituki on 120 000 € ja tukiprosentti 90.

Tiedonvälityshankkeilla voidaan myös laatia ja päivittää maaseudun palvelujen esiselvityksiä, toteutettavuustutkimuksia ja luontoarvoiltaan tärkeiden alueiden suojelu-, hoito- ja käyttösuunnitelmia. Selvitysten ja suunnitelmien maksimibudjetti on 12 000 € ja tukiprosentti 100 %. Hanke pitää tehdä yhdessä jonkun kumppanin kanssa. Mieti hankkeen väliaikaisrahoitus hankevalmistelun yhteydessä.

Lisäksi Liiveristä voi hakea valmistelurahaa  esimerkiksi yritys- tai viljelijäryhmän perustamiseen tai Älykkäiden kylien hankkeen edistämiseen. Valmistelurahan budjetti on 5 000 €.

Maaseutuverkostolta voi hakea myös tukea kansainvälisen hankkeen valmisteluun.

Lue lisää hankkeen hakemisesta ja toteuttamisestä sekä hanketuen maksatuksesta Kehittäminen -sivulta.

Kuvituskuva.

Hyödyllisiä valmisteluun liittyviä linkkejä

Hanketyypit

Tiedonvälitystoimet ovat isompia hankkeita tai täsmä selvityksiä ja suunnitelmia.

Tiedonvälitys
  • Tuki max 120 000 €
  • Tukiprosentti 90 %

Selvitykset ja suunnitelmat

  • Budjetti max 12 000 €
  • Tukiprosentti max 100 %
  • Edellytetään kumppanuutta

Suunnitteletko hanketta?

Ole yhteydessä Telleen!
Telle Lemetyinen.

Telle Lemetyinen

Suunnittelija
040 579 0615

Sinua saattaa kiinnostaa myös

Yhteisöjen uutisia