Liiveri

Seinäjoki Ilmajoki Jalasjärvi
Etusivu > Yritykset > Alkava yritys > Käynnistystuki

Käynnistystuki

Käynnistämistuki helpottaa yritystoiminnan aloittamista ja rohkaisee sinua uutena yrittäjänä yrityksen alkutaipaleella. Tukea voi nyt saada myös osa-aikaisen yritystoiminnan käynnistämiseen.

Käynnistystuissa on kolme erilaista vaihtoehtoa: yrittäjyyskokeilu 2500 € (ei y-tunnusta), osa-aikaisen yritystoiminnan käynnistäminen 5 000 € ja päätoimisen yritystoiminnan käynnistämiseen 7 500 €. Lue lisää alta.

Yrittäjyyskokeilu (ei y-tunnusta) 

Tuen määrä 2 500 € ja se myönnetään korkeintaan neljän kuukauden ajalle.  

Voit selvittää esimerkiksi

 • onko minusta yrittäjäksi?
 • riittävätkö tietoni ja taitoni?
 • onko palveluilleni tai tuotteilleni kysyntää ja markkinoita?
 • toimiiko suunniteltu tapa myydä käytännössä?
 • onko suunniteltu tuotantotapa toimiva?
 • yrityskokeiluun liittyvien asiantuntijapalveluiden hankintaan, tila- ja laitevuokriin, koulutukseen, matkoihin, aineisiin ja tarvikkeisiin (ei pienhankintoja)
 • ei sovi maatilan y-tunnuksella käynnistettävään kokeiluun
 • liitteeksi tarvitaan suunnitelma siitä, mitä aiotaan tehdä ja mitä se maksaa
 • liiketoimintasuunnitelmaa ei tarvita

Aloittavalle yrittäjälle on tarjolla monenlaista apua. Kun suunnittelet yrittäjyyttä, ole yhteydessä oman kuntasi elinkeinotoimeen tai Uusyrityskeskukseen:

Osa-aikaisen yritystoiminnan käynnistäminen

Tuen määrä 5 000 €. Tavoitteena on työllistyä pysyvästi osa-aikaisesti. 

 • asiantuntijapalveluihin, tila- ja laitevuokriin, koulutukseen, matkoihin, aineisiin ja tarvikkeisiin
 • pienhankintoihin (alle 1200 €/kpl maksaviin hankintoihin)
 • vuokriin
 • kokeiluihin
 • tukea haettaessa tulee yrityksellä olla y-tunnus
 • alkava yritys on yritys, jolla ei ole vielä ensimmäistä tilikautta takana
 • tuki on tarkoitettu ensimmäistä yritystään perustavalle. Aikaisempi pienimuotoinen yrittäjyys ei ole tuen este
 • sekä osa-aikaisen että päätoimisen yrityksen käynnistystuki samalle taholle ei ole mahdollinen

Osa-aikaisuus: 10-35 työtuntia viikossa tai sesonkiluoteista yritystoimintaa enintään 6 kk/vuosi. Tavoitteena yli 10 000 euron liikevaihto vuodessa. 

Esimerkkejä osa-aikaisesta yrittäjyydestä:

 • osavuotista yritystoimintaa
 • opiskelijan yritys
 • osa-aikaisesti palkkatyötä tekevä
 • kausiasukas (yrityksen kotipaikka maaseudulla)
 • viljelijäperheen jäsen (omana yrityksenä)

Hakemukseen tulee liittää:

 • liiketoimintasuunnitelma ja kannattavuuslaskelma
 • hankesuunnitelma, jossa on kuvattu, mitä aiotaan tehdä ja mitä se maksaa

Aloittavalle yrittäjälle on tarjolla monenlaista apua. Kun suunnittelet yrittäjyyttä, ole yhteydessä oman kuntasi elinkeinotoimeen tai Uusyrityskeskukseen:

Päätoimisen yritystoiminnan käynnistäminen

Tuen määrä 7 500 €. Tavoitteena on saada yritystoiminnasta päätoimeentulo, vähintään 15 000 euron vuosiliikevaihto.

 • asiantuntijapalveluihin, tila- ja laitevuokriin, koulutukseen, matkoihin, aineisiin ja tarvikkeisiin
 • pienhankintoihin (alle 1200 €/kpl maksaviin hankintoihin)
 • vuokriin
 • kokeiluihin
 • y-tunnus tulee olla olemassa tukea haettaessa
 • alkava yritys on yritys, jolla ei ole vielä ensimmäistä tilikautta takana
 • tuki on tarkoitettu ensimmäistä yritystään perustavalle
 • aikaisempi pienimuotoinen yrittäjyys ei ole tuen este
 • starttiraha on mahdollinen samaan aikaan käynnistystuen kanssa. Huomioi kuitenkin, että starttirahahakemus tulee tehdä, ennenkuin yrityksellä on y-tunnus
 • sekä osa-aikaisen että päätomisen yrityksen käynnistystuki samalle taholle ei ole mahdollinen

Hakemukseen tulee liittää:

 • liiketoimintasuunnitelma ja kannattavuuslaskelma
 • hankesuunnitelma, jossa on kuvattu, mitä aiotaan tehdä ja mitä se maksaa

Aloittavalle yrittäjälle on tarjolla monenlaista apua. Kun suunnittelet yrittäjyyttä, ole yhteydessä oman kuntasi elineinotoimeen tai Uusyrityskeskukseen:

Tuen hakeminen

Apua suunnitteluun?

Liiveri myöntää tukea myös yritystoiminnan suunnitteluun, jolloin voit hankkia asiantuntija-apua muun muassa liikeidean pohtimiseen ja liiketoimintasuunnitelman tekemiseen.  Suunnitteluun on kaksi vaihtoehtoa: suunnittelupaketti 1 000 € (ei y-tunnusta) ja valmistelupaketti 2 000 €.

Maksun hakeminen

Kaikki käynnistystuet ovat vakioituja kertakorvauksia.  Ne haetaan maksuun osoittamalla, että suunnitellut toimet on tehty.  Tämä voi tapahtua esimerkiksi raportein, valokuvin ja tuotoksena syntynein suunnitelmin.

Onko sinulla kysyttävää
yritystuista?

Ole yhteydessä Sinikkaan!
Sinikka Koivumäki.

Sinikka Koivumäki

Toiminnanjohtaja
040 513 1824

Tutustu myös muihin alkavalle yrittäjälle tarkoitettuihin tukiin

Yrityksiin liittyviä uutisia