Liiveri

Seinäjoki Ilmajoki Jalasjärvi
Etusivu / Yritykset / Maatila

Kokeilutuki maatalouteen

Tuki on tarkoitettu toimiin, joihin varsinaisia maatalouden tukia ei myönnetä, mutta jotka ovat kuitenkin maatalouden alkutuotantoa.
Kokeilun päämääränä on tuottaa kehitettävään ideaan liittyvää merkittävää uutta tietoa.  Kokeilu voidaan tehdä maatilalla tai esimerkiksi vuokratulla pellolla. 
Tavoitteena on löytää tulevaisuuden viljelykasveja ja toimintatapoja maatalouteen.

Mihin tarkoitukseen tukea voi saada?

Kokeilutuella voi kokeilla uusia kasveja, uusia viljelymenetelmiä, uusia tuotantotapoja kotieläintuotannossa, uusia myyntikanavia tai uusia työmenetelmiä

Tukea voi käyttää esimerkiksi:

  • asiantuntijapalveluihin
  • vuokriin (maa ala, toimitilat, koneet ja laitteet)
  • aineisiin ja tarvikkeisiin
  • matkoihin
  • koulutukseen ja valmennukseen
Kuvituskuva.

Kuka voi saada maatalouden kokeilutukea?

  • Tukea voi saada maatila, yhtiö, osuuskunta tai toiminimi.
  • Tuensaajalla tulee olla y-tunnus

Paljonko tukea voi saada?

  • tuki kokeilun laajuudesta riippuen 2 500 € / 5 000 € / 7 500 €.
  • tukea voidaan myöntää maksimissaan 7500 € samalle hakijalle kauden aikana

Tuen hakeminen

Maksun hakeminen

Maatalouden kokeilutuki on vakioitu kertakorvaus. Se haetaan maksuun osoittamalla, että suunnitellut toimet on tehty.  Tämä voi tapahtua esimerkiksi raportein, valokuvin ja tuotoksena syntynein suunnitelmin.

Onko sinulla kysyttävää
yritystuista?

Ole yhteydessä Sinikkaan!
Sinikka Koivumäki.

Sinikka Koivumäki

Toiminnanjohtaja
040 513 1824

Yrityksiin liittyviä uutisia